Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Przewodniki prądu

  Substancje, przez które może przepływać prąd elektryczny nazywane są przewodnikami. Me­tal i grafit (odmiana węgla), są dobrymi prze­wodnikami prądu. Są również substancje, ta­kie jak bursztyn, wosk, olej, szkło, papier, tworzywa sztuczne, które w normalnych wa­runkach nie przewodzą prądu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa elektryczne i prąd

  Elektryczne ogniwa zmieniają energię che­miczną w elektryczną. Ogniwa są zwykle połączone w grupy, wytwarzając wspólnie większą energię na końcach połączeń. Takie kombinacje nazwano bateriami. Jednakże po­jedyncze ogniwa również nazwane są bateria­mi. Baterie wytwarzają prąd, który może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektryczność przez pocieranie

  Różne materiały mogą zostać naładowane po­przez wzajemne pocieranie powierzchni, po­nieważ ta czynność powoduje przeskok elek­tronów z jednego materiału na drugi. Na przy­kład, gdy do rozczesywania włosów używamy grzebienia wykonanego z tworzywa sztuczne­go, elektrony z włosów przeskakują na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładunek elektryczny - przyciąganie i odpychanie

  Naładowane obiekty mają zdolność do wza­jemnego przyciągania lub odpychania. Jeśli mają przeciwstawny ładunek elektryczny to posiadają zdolność przyciągania, jeśli zaś ich ładunki są tego samego znaku - odpychają się. Obiekty, które można naelektryzować po­przez pocieranie (np. grzebień)...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektryczność

  Elektryczność, w postaci błyskawic i grzmotów, budziła niegdyś lęk. Obecnie nauczyliśmy się wykorzystywać elektryczność do własnych celów. Również magnetyzm odgrywa decydującą rolę w olbrzymich generatorach produkujących dla nas energię elektryczną. Niektóre ubrania wykonane są z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są lodołamacze?

  Od północy Rosję oblewają, skute lodem przez większą część roku, wo­dy Morza Arktycznego. Żeglowność północnej drogi morskiej miała dla Rosji zawsze wielkie znaczenie, dlatego tez Rosjanie zbudowali całą flotę lodołamaczy, a wśród nich jednostki o napędzie atomowym. Jednym z nich jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Czech Dodano /31.01.2012 Znaków /6 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pociągi jednoszynowe elektromagnetyczne?

  System elektromagnetyczny jest dzie­łem grupy przedsiębiorstw niemieckich. Prace rozpoczęły się w początku lat 70. W 1982 roku utworzono wspólne przedsiębiorstwo, którego zało­życielami byli Krauss-Maijjti AG. Messerschmitt-Bilkow GmbH (MBB) oraz Thyssen Industrie AG Herschel. Patronat (również...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Czech Dodano /31.01.2012 Znaków /3 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pociągi jednoszynowe elektrodynamiczne?

  Pociąg elektrodynamiczny wymyślony został na początku lat 60. w USA przez inżyniera jądrowego Jamesa Powella i fizyka Gordona Danby'ego. Ich pionierskie prace zaowocowały eksperymentami prowadzonymi zarówno w USA. jak i w Japonii. W Stanach Zjednoczonych skon­struowano pojazd Grumman, który był testowany...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Czech Dodano /31.01.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są pociągi na poduszce magnetycznej?

  Pociąg na poduszce magnetycznej porusza się dzięki siłom magnetycznym, które unoszą pojazd ponad torem i jednocześnie nadają mu dużą prędkość. W poszukiwaniu przyjaznego dla środowi­ska środka transportu inżynierowie w USA, Japonii oraz w Niemczech wpadli niezależnie na pomysł skonstruowania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Czech Dodano /31.01.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czymjest S-3 Viking?

  S-3 Viking został skonstruowany przez kon­struktorów z zakładów Lockheeda, pierwszy lot odbył w 1972 roku. Zbudowano go, by mógł prze­nosić wszystko, co jest konieczne do wykrycia i zniszczenia okrętów podwodnych wroga. Skrzy­dła tego samolotu, tak jak w przypadku pozostałych maszyn pokładowych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Czech Dodano /31.01.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt

Do góry