Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Baterie słoneczne

  Baterie słoneczne są to urządzenia elektronicz­ne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaniczne do zamiany światła na prąd elektrycz­ny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd, ale duża liczba ogniw, wzajemnie połączonych jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mo­cy. Ogniwa są zbudowane z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa słoneczne i ich wykorzystanie

  W odległych regionach baterie słoneczne są używane na co dzień w domu. Energia sło­neczna służy do ładowania akumulatorów, co umożliwia korzystanie z energii elektrycznej również w nocy. Ogniwa słoneczne są niezawodne. Raz za­montowane nie wymagają konserwacji przez wiele lat. W Wielkiej Brytanii...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie słoneczne

  Około 30% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę, 20% jest przez nią pochłania­ne, a tylko 50% energii dociera do powierzch­ni ziemi. Wiele pożarów w gorących regionach Ziemi jest wywołanych przez ogniskowanie promie­ni słonecznych w porannej rosie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia słoneczna

  Słońce, jedna z miliarda gwiazd, jest źródłem energii wszystkich znanych istot żyjących na Ziemi. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu 40 minut pokryłaby zapotrzebowanie całoroczne człowieka. Paliwa naturalne, takie jak węgiel i ropa naftowa, eksploatowane nadal w takim samym tempie jak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrolowana synteza jądrowa

  Obecnie wszystkie pracujące reaktory wykorzy­stują do produkcji energii zjawisko rozszczepienia jąder ciężkich atomów. Lecz istnieje inny sposób otrzymywania jeszcze większej energii, wykorzy­stywany dotąd wyłącznie w celach militarnych. Jest nim synteza jądrowa. Polega ona na łączeniu się dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paliwo jądrowe

  Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek Stanu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodziwa jądrowe

  Reaktory trzeba chłodzić, by odbierać produko­waną w nich energię. Chłodziwo w wymiennikach ciepła grzeje wodę w drugim obiegu, nie stykają­cym się bezpośrednio z reaktorem, wytwarzając parę napędzającą turbiny. Chłodziwem może być woda, zarówno zwykła, jak i ciężka. Niekiedy bu­duje się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reaktory jądrowe prędkie i powielające

  Podczas pracy reaktora część neutronów powodu­je przekształcenie nierozszczepialnego izotopu U238 w rozszczepialny izotop plutonu Pu239- Ten może być wykorzystywany jako paliwo jądrowe oraz jako materiał do produkcji broni jądrowej. Zwykłe reaktory produkują niewiele plutonu, więc skonstruowano...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reaktory termiczne - nowoczesne reaktory jądrowe

  Większość nowoczesnych reaktorów to reaktory termiczne, czyli wykorzystujące neutrony termicz­ne do rozszczepiania jąder atomów paliwa jądro­wego. W reaktorach tych trzeba stosować mode­ratory. Obecnie stosuje się trzy ich rodzaje: grafit, wodę oraz wodę ciężką (woda, w której cząstce atomy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja rozszczepienia jądra uranu - Reakcja łańcuchowa

  Reakcja rozszczepienia jądra uranu zachodzi pod wpływem powolnego neutronu. Neutron krążący z prędkością odpowiadającą prędkości ruchów cieplnych (ok. 2 km/s), zwany neutronem termicz­nym, łączy się z jądrem substancji rozszczepial­nej, czyniąc je niestabilnym. Jądro deformuje się, przewęża...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt

Do góry