Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest grawerowanie punktowe?

  Techniką zbliżoną do grawerowania kreskowego jest grawerowanie punktowe. Rylec jest silnie na­ostrzony i używany podobnie jak ołówek. Podczas wycinania cały materiał z rowka przemieszcza się na krawędź, gdzie tworzą się wypukłe rąbki. Wypukłości te nie są trwałe; w miarę drukowania coraz...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są techniki rytownicze?

  Grawerowanie i kwasorytowanie są technikami od dawna stosowa­nymi do ozdabiania broni, zbroi, biżuterii oraz innych przedmiotów. Dziś obie te techniki są z powodze­niem wykorzystywane w przemyśle. Szczególną rolę odgrywają w dru­karstwie i elektronice. Terminem grawerowanie określa się zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest grawerowanie kreskowe?

  Stosując technikę grawerowania kreskowego wyci­na się wzór w płycie za pomocą rylca. Najczęściej używanym materiałem na płyty jest miedź, metal stosunkowo miękki i dlatego łatwy w obróbce. Jed­nak wykorzystuje się również twardsze metale, na przykład stał. Jest ona o wiele praktyczniejsza, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest suszenie sublimacyjne w wypychaniu zwierząt?

  W latach sześćdziesiątych wprowadzono nową technikę preparowania zwierząt - jest to tak zwane suszenie sublimacyjne, czyli liofilizacja. Martwe zwierzę jest ustawiane w odpowiedniej pozie, w jego oczodołach umieszczane są szklane oczy, po czym całość schładza się do -15°C i umieszcza w komorze...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są współczesne techniki wypychania zwierząt?

  Współcześni wypychacze zwierząt mogą używać znacznie większej ilości o wiele doskonalszych materiałów, znają też nowe techniki pracy. Aby spreparować małego ssaka, czyści się ciało zwie­rzęcia, po czym przecina wzdłuż brzucha. Poprzez tak powstałą szczelinę oddziela się skórę od reszty...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie były tradycyjne techniki wypychania zwierząt?

  Wczesne techniki wypychania były mało wyszu­kane. Skórę ściągano ze zwierzęcia, piklowano, moczono i suszono. Potem wypychano ją trocinami, sianem lub słomą. Wewnątrz tak przygoto­wanego modelu umieszczano konstrukcję z połą­czonych drutów, które ustawiano tak, by nadać zwierzęciu naturalną...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest taksydermia?

  Zwłoki ssaków, ptaków, ryb i in­nych zwierząt można preparować za pomocą technik taksydermicznych (wypychania zwierząt). Takie eksponaty wykorzystywane są głównie w celach poznawczych i naukowych w muzeach oraz szkołach. Najstarsze zmumifikowane zwłoki ludzkie znaleziono na terenie dzisiejszej Libii...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega odwzorowanie układu słonecznego w planetarium?

  Aby odwzorować w planetarium ruchy Słońca, Księżyca oraz planet naszego układu poruszają­cych się po różnych, nieraz skomplikowanych tra­jektoriach, stosuje się dwie metody. Pierwsza pole­ga na tym, że wprawia się w fuch odpowiednie projektory. W drugiej światło z projektorów pada na ekran...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działają projektory współczesnych planetariów?

  Najprostszą metodą wytworzenia obrazu nieba jest użycie sfery z wykonanymi w niej niewielkimi otworami. Średnica otworu odpowiada względnej jasności danej gwiazdy, a ich rozmieszczenie na sferze odpowiada ich względnym pozycjom obser­wowanym z powierzchni Ziemi. W środku sfery znajduje się silne, punktowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest planetarium?

  Projektory współczesnych planetariów umożliwiają oglądanie realistycznych obrazów nieba i ciał niebieskich. Projektor może pokazać widok nieba z dowolnego miejsca na Ziemi, a nawet z kosmosu. W XVI wieku nazwą planetarium określa­no proste urządzenie mechaniczne, któ­rego używano, by demonstrować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt

Do góry