Przedsiębiorczość /13 prac/

 • Ocena brak

  Aktywa, pasywa, bilans

  Aktywa-zasoby majątkowe firmy.

  Pasywa-źródła pochodzenia majątku.Pasywa:I Kapitały własne:-kapitał podstawowy-kapitał zapasowy-kapitał rezerwowy-wynik finansowy;II Kapitały obce(zobowiązania):-długoterminowe-krótkoterminowe-z tytułu pożyczek-z tytułu kredytu wobec banku-wobec...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /3 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i klasyfikacja produktu

  Produkt – dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby.

  Klasyfikacja produktów ze względu na sposób wykorzystania produktu przez ostatecznego nabywcę:

  produkty konsumpcyjne; produkty przemysłowe (zaopatrzeniowe).

  Klasyfikacja produktów ze względu na sposób ujawniania się...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest marketing

  Marketing- sposób funkcjonowania firm na rynku, który polega rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb konsumentów w celu osiągnięcia obustronnych korzyści.

  Konkurencja- rywalizowanie firm o konsumenta.

  Funkcje marketingu: Rozpoznać potrzeby odbiorców;Przygotować odpowiednia formę...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /2 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie za prace

  Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlopy, wydajność pracy

  1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

  Wymiary urlopu:

  20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

  26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

  Tytuły ukończenia:

  -Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

  -Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

  -Śerdnia szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o prace

   

  Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki - cywilna, jawna...

  SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s.c.) są formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób na podstawie zawartej umowy dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik musi wnieś wkład w postaci gotówki lub aporty, czyli wkładów rzeczowych, który tworzy kapitał spółki, a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /7 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

  Ekonomia nauka o racjonalnym gospodarowaniu.

  Ekonomia zajmuje się tym w jaki sposób ludzie dobierają ograniczone zasoby aby wytwarzać z nich dobra i usługi i jak rozdzielają je pomiędzy ludźmi.

  Potrzeba – stan uświadomienia sobie braku czegoś połączone z chęcią zaspokojenia go.

  Ograniczalność...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

  Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

  Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery wartościowe

  Papiery wartościowe: dokumenty wydawane przez określone prawem podmioty,stwierdzające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi.Są one klasyfikowane wg.różnych kryterów.

   Najważniejszym kryterium podziału są prawa, z tego względu papiery wartościowe dzieli się na: papiery reprezentujące...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /5 031

  praca w formacie txt

Do góry