Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Król Asoka

  Przez kilka pokoleń po  śmierci Gotamy te wzniosłe i szlachetne nauki buddyjskie — ten pierwszy jasny wykład, że najwyższym dobrem dla człowieka jest pokonanie samego siebie — nie zdołały podbić szerszego  świata. Owładnęły natomiast wyobraźnią jednego z największych władców, jakich świat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie Gotamy Buddy

  A teraz musimy się cofnąć w naszym opowiadaniu o trzy wieki wstecz, aby przedstawić życie wielkiego nauczyciela, który był bliski zrewolucjonizowania myśli i uczuć religijnych prawie całej Azji. Był nim Gotama Budda, który nauczał w Benares w Indiach w tym samym mniej więcej czasie, kiedy Izajasz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /10 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum i Biblioteka Aleksandryjska

  Już przed Aleksandrem Wielkim Grecy rozbiegli się po ziemiach należących do Persów jako kupcy, artyści, urzędnicy, najemni  żołnierze. W dynastycznej zawierusze, która nastąpiła po śmierci Kserksesa, odgrywał pewną rolę oddział z dziesięciu tysięcy najemników greckich pod wodzą Ksenofonta. Powrót...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Aleksandra Wielkiego

  Od 431 do 404 przed Chr. wojna peloponeska pustoszyła Grecję. Tymczasem na północ od Grecji pokrewna Macedonia z wolna wzrastała w siły i cywilizację. Macedończycy mówili językiem bardzo zbliżonym do greckiego i kilka razy macedońscy zawodnicy brali udział w igrzyskach olimpijskich. W r. 359 przed Chr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /7 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres świetności Grecji

  Te półtora wieku po wojnach perskich było okresem wielkiej  świetności cywilizacji greckiej. Co prawda, Grecję mocno wyniszczyła rozpaczliwa walka o hegemonię między Atenami, Spartą i innymi państwami (wojna peloponeska 431—404 przed Chr.), a w r. 338 Macedończycy stali się właściwymi panami Grecji;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /6 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny Greków z Persami

  W chwili gdy Grecy w miastach Hellady, południowej Italii i. Azji Mniejszej oddawali się swobodnym badaniom intelektualnym, i kiedy w  Babilonie i w Jerozolimie ostatni prorocy hebrajscy stwarzali dla ludzkości wolność sumienia, dwa awanturnicze ludy aryjskie, Medowie i Persowie, zawładnęli światem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /7 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecy

  W czasach kiedy po Salomonie (panował prawdopodobnie około 960 przed Chr.) podzielone królestwa Izraela i Judy uległy zniszczeniu, a naród  żydowski snuł nić swej tradycji w niewoli babilońskiej — powstawało nowe mocarstwo ducha, tradycja grecka. Podczas gdy prorocy hebrajscy stwarzali nowe zasady moralnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani i prorocy w Judei

  Upadek Asyrii i Babilonu był zaledwie początkiem całego szeregu klęsk, jakie dotknęły ludy semickie.W VII w. przed Chr. zdawało się, jakby cały  świat cywilizowany miał się dostać pod władzę Semitów. Oni rządzą w wielkim państwie asyryjskim i podbijają Egipt; Asyria, Babilonia, Syria są całe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /7 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki historii żydowskiej

  A teraz przyjdzie nam mówić o jednym z ludów semickich, o Hebrajczykach, których znaczenie w ich własnych czasach było mniejsze niż wpływ, jaki wywarli na późniejsze dzieje świata. Osiedlili się oni w Judei na długo przed. r. 1000, a stolicą ich była Jerozolima. Historia ich wiąże się  ściśle z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

  Wspominaliśmy już o tym, jak Asyria stała się wielką potęgą militarną pod panowaniem Tiglat Pilesera III i uzurpatora Sargona II. Ten człowiek nie nazywał się pierwotnie Sargon; przyjął to imię, aby pochlebić podbitym Babilończykom, przypominając im owego założyciela państwa akkadyjskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /6 776

  praca w formacie txt

Do góry