Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Skorupa ziemska

   

  Skorupa ziemska – jest zewnętrzną , najcieńszą warstwą litosfery w skład kturej wchodzą wszystkie pierwiastki chemiczne . składa się z dwuch stref :

  granitowej ( gęstość 2,7g/cm3 – krzem , glin , tlen )

  bazaltowa (gęstość 3,0g/cm3 – krzem , magnez , tlen )

  Pod tymi strefami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżyna KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

   

  KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA, dawniej Jura Krakowsko-Częstochowska, wsch. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej; rozciąga się od Krakowa w kierunku pn.-zach. po Częstochowę; wys. 300–500 m (maks. do 512 m k. Jerzmanowic); zbud. z wapieni górnojurajskich; najwyższa w części środk. i pd.-wsch...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŻYNA LUBELSKA

   

  WYŻYNA LUBELSKA północna część Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej, ograniczona na zachodzie przełomem Wisły, na południowym-wschodniej — strefą działu wodnego Wieprza i Bugu, na północnym-wschodzie graniczy z Polesiem Wołyńskim i Polesiem Zachodnim, opadając ku nizinom krawędzią o wysokości 20–40 m, od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżyna MAŁOPOLSKA

   

  MAŁOPOLSKA, WYŻYNA, Wyżyna Środkowomałopolska, kraina w pd. Polsce (wał metakarpacki), ciągnąca się od doliny Wisły (między Krakowem a Sandomierzem) ku pn.-zach. po Tomaszów Mazowiecki i Radomsko; na pd. opada krawędzią tektoniczno-erozyjną ku kotlinom podkarpackim, na pn. granicę wyznacza zwarta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżyna Zachodniomałopolska

   

  Śląsko-Krakowska Wyżyna, Wyżyna Zachodniomałopolska, podprowincja fizycznogeograficzna w środkowej i południowej Polsce, część Wyżyny Małopolskiej, pomiędzy Kotliną Oświęcimską i Ostrawską na południu, Niziną Śląską na zachodzie, Niziną Południowowielkopolską na północy i Wyżyną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżyna ZACHODNIOWOŁYŃSKA

   

  ZACHODNIOWOŁYŃSKA, WYŻYNA, Wołynśka wysoczyna, pn.-zach. część Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, w Polsce i na Ukrainie; od pn. graniczy z Polesiem Wołyńskim, od zach. — z Wyż. Lubelską i Roztoczem, wsch. granicę stanowi dolina Bugu; zbud. z warstw kredowych zapadających ku pn., pod którymi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżyna śląska

   

  ŚLĄSKA, WYŻYNA, pd.-zach. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między Niz. Śląską na zach. i pn., Wyż. Krakowsko-Częstochowską na wsch. a Kotliną Oświęcimską na pd.; wys. 200–400 m, kulminacja na G. Św. Anny (400 m) w garbie Chełm; zbud. z węglonośnych skał wieku karbońskiego, wychodzących...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochoday województwa

   

  Dochodami województwa są:

  1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,

  2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania wykonywane przez województwo,

  3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez województwo na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody powiatu

   

  Przepisy ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym ustalają dwa zasadnicze rodzaje dochodów powiatu, które można podzielić na stale i sporadyczne.

  Do dochodów stałych powiatu zalicza się:

  1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

  2) subwencje z budżetu państwa na...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody gminy

   

  Wszystkim jednostkom samorzą­du terytorialnego zapewniony został udział w dochodach publicznych odpo­wiednio do przypadających im zadań.

  Dochodami gminy są:

  - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt

Do góry