Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Samolot silnikowy - ważne odkrycie

  Wynalazek samolotu jest jednym z największych osiągnięć naukowych XX w. Inspiracją dla inżynierów pracujących nad tym problemem były zawsze naturalne obiekty latające - ptaku. O d niepamiętnych czasów jednym z naj­większych marzeń człowieka było opa­nowanie sztuki wznoszenia się ku niebu tak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje potrzeb

   

  potrzeba – stan braku, którego uzupełnienie jest niezbędne dla równowagi psychicznej, czy też zadowolenia z życia. Wyodrębnia się potrzeby pierwotne, czyli takie bez zaspokojenia których niemożliwe jest normalne fizjologiczne funkcjonowanie organizmu. Termin potrzeba używany jest też do opisu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ człowieka na klimat

   

  Wiele czynników wpływa na zmiany klimatu. Z roku na rok klimat Ziemi zmienia się, a zależy to od ilości energii, jaką otrzymuje planeta od Słońca, od pochłaniania jej przez atmosferę i powierzchnię Ziemi oraz od tego, jaka jej część zostaje odbita i wypromieniowana ponownie w przestrzeń kosmiczną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /10 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalne ocieplenie a warunki życia roślin i zwierząt

   

  Globalne ocieplenie zmienia warunki życia roślin i zwierząt. Gatunki, którym nie uda się dostosować, będą musiały zginąć.

  Zmiany klimatu- wcześniejsze wiosny, krótsze łagodniejsze zimy- wymuszają na zwierzętach i roślinach zmianę sposobu życia. Zwyciężą te gatunki, które szybko dostosują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjatywy międzynarodowe w sprawie globalnego ocieplenia

   

  W latach dziewięćdziesiątych społeczność międzynarodowa podjęła dwie próby ograniczenia emisji gazów do atmosfery.

  W czerwcu 1990 roku podpisano protokół montrealski, w którym państwa- sygnatariusze zobowiązały się do wyeliminowania freonów z użycia do 2000 r. Postanowienia te włączone do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym nam grozi globalne ocieplenie?

   

  Większość naukowców jest zgodna co do tego, że ocieplania klimatu ulega przyspieszeniu, a skutki zmian mogą być coraz dotkliwsze.

  Lodowce zaczną topnieć, przez co poziom mórz się podniesie i słona woda zaleje nisko położone tereny nadmorskie. Nastąpi przesuniecie obszarów rolniczych. Pogoda stanie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ ocieplenia na ekosystem

   

  Globalne ocieplenie klimatu może doprowadzić do topnienia pokryw lodowych. Przypuszcza się nawet, że pęknięcie, które pojawiło się w ostatnich latach w pokrywie lodowej Zachodniej Antarktydy jest właśnie wynikiem ocieplenia klimatu. Topnienie pokryw lodowych może spowodować podwyższenie poziomu mórz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gazy ciieplarniane

   

  Naukowcy spierają się co do pochodzenia i przyczyn wahań ilości obecnych w atmosferze gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest naturalnym składnikiem atmosfery, powstającym w procesach oddychania, gnicia i spalania. Gaz ten jest wchłaniany przez rośliny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny globalnego ocieplenia

   

  Jedną z przyczyn wzrostu temperatury Ziemi jest nadmierne nagromadzenie w atmosferze pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki i metanu. Znaczne ilości tych gazów dostają się do atmosfery również w wyniku procesów naturalnych. Jednak za wzrost koncentracji tych związków w atmosferze w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalne ocieplenie

   

  Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Wprawdzie podwyższenie temperatury jest niemal niezauważalne przez człowieka, ale wpływ ocieplenia na planetę może być katastrofalny w skutkach

  Rezultatem ocieplania klimatu Ziemi mogą być susze, katastrofalne powodzie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /16 229

  praca w formacie txt

Do góry