Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnioloty

  Ludzie zawsze marzyli o tym, by wzlecieć jak ptaki dzięki sile własnych mięśni. Niektórzy przypinali do ramion skrzydła i machali nimi w nadziei na wzniesienie się w powietrze. Inni startowali ze wzgórz bądź urwisk, co często kończyło się tra­gicznie. Współczesne mięśnioloty, napędzane przez...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lotnie

  Skrzydła Lilienthala były pierwowzorem nie tyle współczesnego szybowca, co lotni. Współczesne lotniarstwo zostało zapoczątkowane w latach sie­demdziesiątych przez amerykańskiego naukowca, badacza kosmosu, dra Francisa Rogallo. Typowa współczesna lotnia jest mniej więcej trójkątnym kawałkiem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szybowce

  Braci Wright, konstruktorów sa­molotu, zainspirowały osiągnięcia wybitnego niemieckiego budowni­czego i pilota szybowców, Otto Lilienthala, który w XIX wieku rozwinął konstrukcję statku po­wietrznego cięższego od powietrza. Pierwsze urządzenia latające cięższe od po­wietrza wynaleźli Chińczycy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miękkie lądowanie samolotu silnikowego

  Aby posadzić samolot na pasie startowym, pilot zmniejsza prędkość i opuszcza klapy. Maleje siła nośna, rośnie siła hamująca i samolot rozpoczyna zniżanie. Tuż przed dotknięciem pasa startowego ster wysokości zostaje podniesiony do góry, po­dobnie jak zespół dodatkowych klap (slotów). W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrzymanie samolotu silnikowego

  Siły hamowania wzrastają także ną skutek wysu­nięcia podwozia samolotu. Pierwsze dotykają ziemi koła główne. Ster kierunku zostaje wtedy odchylony do dołu, a w konsekwencji dziób sa­molotu opada na dół i przednie koło dotyka pasa startowego. Samolot jest na ziemi. Pilot przełącza wtedy silniki na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoloty STOL

  Normalny start wymaga skorzystania z długiego pasa startowego, na którym samolot rozpędza się do prędkości wy­starczającej do wytworzenia siły nośnej umożliwiającej uniesienie go w powie­trze. Zdarza się jednak, że ze względu na ograniczone miejsce taki sposób startu jest niemożliwy. Konstrukcje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manewr zakrętu w samolotach silnikowych

  Od chwili osiągnięcia stanu równowagi samolot może zdążać prosto ku miejscu przeznaczenia, jest jednak więcej niż prawdopodobne, że będzie musiał wykonać zakręt, tak by polecieć w odpo­wiednim kierunku. Ten manewr wykonuje się za pomocą drugiego zestawu klap znajdującego się na płatach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

  W latach 40. naukowcy opracowali silnik nazy­wany dziś silnikiem turboodrzutowym. Zasada jego działania polega na sprężeniu powietrza do­prowadzanego do centralnej komory, gdzie jest ono mieszane z oczyszczoną naftą, a następnie zostaje zainicjowany proces spalania. Powstałe w jego wyniku gazy spalinowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoloty silnikowe - siła zawirowań

  Siła nośna powstająca na profilu aerodynamicz­nym płata jest dalej wzmacniania z powodu za­chowania się strumienia rozciętego skrzydłem powietrza. Skręca się on ze sobą i za skrzydłem powstaje zawirowanie podobne do tego, jakie wi­dzimy, gdy woda leci z kranu. Powoduje ono za­wirowanie O! identycznej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silnik samolotu

  Kiedy zrozumiano, na czym polega lot obiektu cięższego od powietrza, należało zastanowić się, jak w praktyce spowodować powstanie siły no­śnej. W wypadku lotów balonowych konstrukto­rzy statków powietrznych mogli zdać się wyłącz­nie na działanie prądów powietrza płynących w pożądanym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt

Do góry