Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest pluskwa harmonijkowa?

  Ciekawym i prawie doskonałym urządzeniem pod­słuchowym jest tzw. pluskwa harmonijkowa. To małe urządzenie rejestrujące rozmowy prowadzo­ne w pokoju jest wbudowane w telefon i przekazuje sygnały linią telefoniczną. Po zamontowaniu pozostaje ono w stanie uśpienia aż do momentu, gdy podsłuchujący...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są miniaturowe urządzenia podsłuchowe?

  Najmniejsze z powszechnie dostępnych na rynku kompletnych radiomikrofonów, wraz z anteną i ba­terią, mieszczą się w długopisie. Typowy „pod­słuchujący długopis" może odebrać dźwięk z odleg­łości 3-5 m i przesyłać sygnały na zaledwie około 30 m. Jednak taki zasięg w zupełności wystarczy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest podsłuch telefoniczny?

  Podsłuch rozmów telefonicznych w swej prostszej formie polega na niewidocznym podłą­czeniu przedłużenia linii telefonicznej, do której dołącza się urządzenie umożliwiające słuchanie bądź automatyczne nagrywanie prowadzonych roz­mów. Aparaturę taką umieścić można na przykład w sąsiednim...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są identyfikatory genetyczne?

  Określenie grupy krwi znalezionej na miejscu prze­stępstwa pozwala policji wyeliminować część po­dejrzanych i skoncentrować się na innych. Techniki badań krwi nie są w stanie jednoznacznie stwier­dzić, czy dana krew pochodzi od danego człowie­ka. Mogą natomiast z całą pewnością taki fakt...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są urządzenia podsłuchowe?

  Podsłuch nie jest wyłącznie domeną wywiadów i policji. W niektórych krajach prywatni detektywi, dziennikarze, a takie agencje działające na zlecenie wielkich korporacji uzyskują dzię­ki podsłuchowi cenne informacje. Istnieje wiele sposobów, by zainstalować w po­koju urządzenie podsłuchowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbiera się materiał dowodowy na miejscu przestępstwa?

  Policja zatrudnia wielu specjalistów z różnych dziedzin, aby opracować materiał dowodowy tego rodzaju. Zadaniem tych ludzi jest badanie, czy ka­wałki różnych substancji znalezione na miejscu popełnienia przestępstwa są w jakiś sposób zwią­zane z podejrzanym. Jeśli policja dysponuje kawał­kiem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odciski palców w kryminalistyce

  Pierwszą osobą skazaną na podstawie pozostawionych na miejscu przestępstwa odcisków palców była w 1892 roku Francesca Rojas. Oskarżyła ona sąsiada o zamordowanie swoich dzieci, lecz później przyznała się do popełnienia morderstwa, gdy policja odnalazła jej krwawe odciski palców na framudze drzwi w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awaria łodzi podwodnej

  Najpoważniejszą awarią jaka może przytrafić się łodzi podwodnej jest uszkodzenie kadłuba. Widmo tego zdarzenia spędza sen z powiek każdego podwodniaka. Kadłub jest podzielony na odrębne czę­ści grodziami wodoszczelnymi, tak że po usz­kodzeniu zalana zostanie tylko sekcja nimi ograniczona. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawigacja łodzi podwodnych

  Pierwsze peryskopy używane na łodziach podwodnych były bardzo proste i niedoskonałe. Otrzymywano w nich odwrócony obraz (morze było tu nad horyzontem) wyświetlany na matówce. Później wprowadzono o wiele bardziej złożone urządzenia, pozwalające nawigatorowi obserwować szczegółowo powierzchnię wody...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanurzenie okrętów podwodnych

  Wszystkie okręty podwodne zanurzają się w taki sam sposób. Przygotowując się do zanurzenia, okręt wypełnia swoje zbiorniki balastowe wodą tak, by ważył tyle, ile waży wypierana przezeń woda. Okręt tak wyważony ani nie tonie, ani nie wypły­wa na powierzchnię. Aby się zanurzyć, wystarczy tylko...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt

Do góry