Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Technologie komputerowe w drukarstwie

  Komputery zrewolucjonizowały drukarstwo. Wiele książek składa się i edytuje, używając zaawanso­wanych edytorów tekstu. Tekst z tytułami, nagłów­kami itd. jest układany na stronie, a następnie doda­je się ilustracje, wszystko na ekranie komputera. Gdy praca edytorska jest zakończona, zawartość...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest półton w drukarstwie?

  Za pomocą ekranu z naniesioną podziałką, foto­grafię dzieli się na bloki punktów, których rozmiar zależy od odcienia danego fragmentu zdjęcia. Na wydruku finalnym ciemne punkty są większe tam, gdzie fotografia była ciemniejsza. Gdy oglądamy wydrukowane zdjęcie pod szkłem powiększają­cym, owe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest grawiura?

  W roku 1895 Karl Klic i Samuel Fawcett wyna­leźli fotograwiurę. Grawiura oznacza druk wklę­sły. W procesie tym miedzianą płytę dzieli się na tysiące maleńkich komórek, odseparowanych od siebie cienkimi ściankami. Wszystkie komórki mają taki sam rozmiar, lecz zmienia się ich głębo­kość...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest litografia?

  Słowo litografia oznacza „pisanie na kamieniu" a pochodzi od techniki drukarskiej zapoczątkowa­nej przez Aloisa Senefeldera w 1798 r. Odkrył on. że można nanieść rysunek za pomocą natłuszczo­nego tuszu na powierzchnię płyty ze skały wapien­nej. Powierzchnię rysunku pokrywano następnie roztworem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest typografia?

  W typografii można drukować zarówno tekst, jak i rysunki. Z początku tekst składano ręcznie, lite­ra po literze. Jednak w XIX wieku wprowadzono szybsze i tańsze metody składu maszynowego. Używano maszyn takich, jak np. odlewarka wierszowa Linotyp. Zecer, operator maszyny, wpi­sywał tekst na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druk i jego historia

  Przez ostatnie 500 lat druk był głów­nym sposobem wymiany informacji i rozprzestrzeniania się idei. Dlatego historia drukarstwa jest silnie zwią­zana z historią naszej cywilizacji. Proces druku wynaleźli Chińczycy już w VIII wieku n.e. Tekst każdej strony był osobno wycinany na drewnianej tabliczce...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary lasów?

  Większe pożary lasów są trudne do gaszenia. W 1982 r. pożar lasu na Borneo rozprzestrzenił się na ponad 36000 km2 niszcząc 13500 km2 za­lesionych terenów. Pożar szalał przez 10 miesię­cy, zanim nie nadeszły coroczne deszcze. Podczas suchego lata w 1988 r. w Parku Na­rodowym Yellowstone w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary urządzeń wiertniczych?

  Jednym ze sposobów radzenia sobie przy poża­rach urządzeń wiertniczych jest zdmuchnięcie płomienia ładunkiem nitrogliceryny umieszczo­nym nad głowicą odwiertu, przy wcześniejszym polewaniu wierzchołka szybu wodą. Po detonacji nitrogliceryny wybuch zdmuchuje, gaz i tlen z od­wiertu nie dając...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest motopompa strażacka?

  Ogień jest strasznym żywiołem niszczącym niemal wszystko. Człowiek uzbrojony w najnowszy sprzęt przeciwpożarowy i tłumiące ogień środki chemiczne jest dobrze przygotowany do walki z nim. Motopompa strażacka jadąca na sygnale do pożaru jest najzwyklejszym samo­chodem strażackim wiozącym wodę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary?

  Motopompa strażacka jadąca na sygnale do pożaru jest najzwyklejszym samo­chodem strażackim wiozącym wodę. Wiezie on 9- lub 15-metrową teleskopową drabi­nę ratowniczą i około 1 365 litrów wody. Jednak­że ta woda jest używana tylko wtedy, gdy braku­je innych źródeł, gdy strażacy dojadą do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt

Do góry