Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Zdalne sterowanie w powietrzu i na lądzie

  Możliwości silników napędzających modele znacz­nie się ostatnio zwiększyły. Jest to reakcja na rosną­ce wymagania modelarzy, wynikające z zastosowa­nia coraz doskonalszych urządzeń sterujących. Dużą popularność zyskuje napęd elektryczny, a to ze względu na prostotę i niezawodność silników...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są systemy wielokanałowego zdalnego sterowania ?

  Jeszcze bardziej zaawansowane urządzenia prze­syłają jednocześnie wiele różnych sygnałów, wyko­rzystywanych do sterowania różnymi funkcjami modelu. Sygnały kontrolujące poszczególne serwo­mechanizmy są nakładane na fale nośne w nadaj­niku, natomiast odbiornik rozdziela je. Urządzenia takie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest serwomechanizmy?

  Serwo może mieć różne formy. W prostych zasto­sowaniach, jak na przykład kierowanie łodzią, mechanizm może mieć postać niewielkiego elek­trycznego silniczka, z tak dobraną przekładnią zę­batą, by napędzana przezeń oś poruszała się wolno. Na osi mocuje się wał korbowy z korbowodem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zdalne sterowanie?

  Zdalne sterowanie za pomocą ra­dia stało się dziś bardzo popularne. Kieruje się w ten sposób miniatu­rowymi łodziami, samolotami, samochodami i innymi modelami. Technikę tę wykorzystuje się jednak nie tylko dla rozrywki. Zdalne sterowanie drogą radiową polega na wykorzystaniu sygnałów radiowych do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sporządzamy wydruki map?

  Mapy można przenieść z postaci pliku w kompu­terze do formy wydruku na papierze na wiele róż­nych sposobów. Jeśli są one małe i nie wymagamy jakichś szczególnych parametrów, drukujemy mapę na drukarce laserowej. Ten sposób uzyskania wydruku jest szybki i z powodzeniem wykorzystuje się go do druku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest separacja kolorów?

  Jeśli mapa jest czarno-biała, wtedy nie ma żadnych problemów. Tworzymy jedną płytę drukarską. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdy chcemy mieć mapę w kolorze. Każdy z trzech kolo­rów podstawowych (cyjan, magenta i żółty) oraz kolor czarny wymagają stworzenia osobnej płyty drukarskiej. Aby...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są symbole na mapie?

  Komputery bardzo pomagają przy cieniowaniu i kolorowaniu mapy. Kolorami można na przykład oznaczać poszczególne przedziały wysokości tere­nu ponad poziomem morza. Gdy używamy do tego komputera, wystarczy wskazać za pomocą wskaź­nika wybrany kolor oraz obszar, któremu go zamie­rzamy nadać, a maszyna...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak stosować sztuczne oświetlenie przy fotografowaniu?

  Niektórzy fotografowie używają do prac studyj­nych specjalnych, bardzo jasnych lamp fotogra­ficznych zasilanych z sieci i dających światło cią­głe. Zwykli fotografowie amatorzy używają jednak głównie lamp błyskowych. Najprostsze spaleniowe lampy błyskowe (obec­nie prawie zapomniane) oświetlały...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są filtry fotograficzne?

  Ciekawe efekty można uzyskać, filtrując w odpo­wiedni sposób światło docierające do obiektywu. Filtry mogą być używane do pracy ze światłem naturalnym oraz sztucznym. Szklany filtr w meta­lowym uchwycie mocowany jest z przodu obiek­tywu. Jeżeli równocześnie używana jest osłona przeciwsłoneczna...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest osłona przeciwsłoneczna?

  Jednym z najprostszych, lecz przy tym najważ­niejszych akcesoriów fotograficznych Jest osłona przeciwsłoneczna. Jest to stożkowa, zazwyczaj czarna matowa rura, nakładana na obiektyw celem niedopuszczenia doń ostrego światła padającego spoza kadru. Podobnie gdy patrzymy pod słońce, często trzymamy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt

Do góry