Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie maszyn rolniczych przy zbiorze płodów rolnych?

  Wiele upraw, w tym roślin y okopowe, takie jak ziemniaki, czy owoce, takie jak winogrona, zbiera się dzisiaj przy pomocy maszyn. Jedną z pierwszych przeznaczonych do tego celu maszyn był kombajn, używany do zbioru zbóż. Kombajn jest maszyną samobieżną, która kosi zboże, oddziela ziarno od słomy, usuwa...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny rolnicze

  Maszyny stosowane w nowo­czesnym rolnictwie mają istotny wkład w światową produkcję żywności. Z ich pomocą jeden człowiek może wykonać pracę, do której przed wprowadzeniem mechanizacji potrzebny był cały zespół ludzi. Najbardziej znaną maszyną rolniczą jest prawdopodobnie traktor (ciągnik...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktory i ich zastosowanie w rolnictwie

  Na początku lat sześćdziesiątych, w celu podnie­sienia komfortu jazdy, w traktorach zainstalowa­no miękkie siedzenia i skromną kabinę. Kabiny te stały się jednak przyczyną kolejnej uciążliwości związanej z prowadzeniem ciągnika - hałasu. Metalowe osłony zachowywały się jak pudło rezonansowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są stosowane rodzaje systemów klimatyzacyjnych?

  W dużych budynkach stosowane są trzy zasadni­cze rodzaje systemów klimatyzacyjnych. W syste­mie powietrznym, temperatura w poszczególnych pokojach jest kontrolowana poprzez wtłaczane doń powietrze. W systemie powietrzno-wodnym tem­peraturę powietrza w pokoju reguluje gorąca bądź chłodna woda...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pełna klimatyzacja?

  Pełna klimatyzacja nie tylko wentyluje, ale także oczyszcza powietrze i pozwala utrzymać jego wil­gotność oraz temperaturę w żądanych granicach. System może składać się z klimatyzatora i prze­wodów rozprowadzających powietrze lub z osob­nych klimatyzatorów umieszczonych w oknach i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wentylacja?

  Tam, gdzie pełna klimatyzacja nie jest niezbędna albo byłaby zbyt kosztowna lub trudna do zamon­towania, warunki mogą być znacznie polepszone przez tańsze i prostsze systemy wentylacyjne. Jedną z najprostszych metod wentylacji wymuszonej jest zainstalowanie wyciągu z wentylatorem. Wymagania dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie klimatyzacji w domu?

  Zimą większość ludzi szczelnie zamyka okna i drzwi, by zapobiec wychładzaniu się pomiesz­czeń wskutek zimnych przeciągów. Jednak gdy pomieszczenia te są ogrzewane piecykami gazo­wymi bądź węglowymi, które także zużywają znaczne ilości tlenu, u mieszkańców może wystą­pić niedotlenienie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie klimatyzacji w pracy?

  W szpitalach, fabrykach, biurowcach i innych podobnych budynkach występują różnorakie pro­blemy, które również mogą być rozwiązane za pomocą klimatyzacji. Sale operacyjne muszą być szczelnie zamknięte, by uniemożliwić bakteriom oraz innym potencjalnie szkodliwym drobnoustro­jom wtargnięcie do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie zdalnego sterowania w przemyśle?

  Zdalne sterowanie drogą radiową jest również powszechnie wykorzystywane do celów komer­cyjnych, na przykład w przemyśle. Zdalnie stero­wane samolociki są używane do kontrolowania wież chłodniczych elektrowni. Zamontowane na maszynach czujniki mierzą temperaturę i wilgot­ność, a kamery przekazują...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest klimatyzacja?

  Klimatyzacja jest metodą utrzymywania wewnątrz budynku jak najkorzystniejszych warunków klimatycznych. Najlepsze rezultaty są osiągane przy tłoczeniu do pomieszczeń świeżego, oczyszczo­nego powietrza o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Gdy oddychamy, zużywamy zawarty w po­wietrzu tlen, który...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt

Do góry