Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Historia radia

  Pierwsze transmisje radiowe z oddalonych miejsc zadziwiały słuchaczy. Z biegiem czasu radio spowszedniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów. Fale radiowe są formą promieniowania elek­tromagnetycznego. Teorię przewidującą i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telefony komórkowe

  W ostatnich latach trwa bardzo intensywny rozwój sieci telefonii komórkowej. Małe przenośne aparaty, zasilane bateriami, umożliwiające przepro­wadzenie rozmowy z prawie dowolnego miejsca stały się już normalnym zjawiskiem. Rozmowa jest transmitowana w postaci fal radiowych do naj­bliższej stacji...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia telefoniczne

  Abonenci połączeni są ze sobą dzięki sieci telefo­nicznej, której głównym elementem są centrale. Pierwszą centralę telefoniczną uruchomiono, w 1878 roku, w stanie Connecticut w USA. Z po­czątku połączenia były realizowane ręcznie przez operatorów. Pierwsza centrala automatyczna pow­stała w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faks i e-mail

  Telefaksy zastępują dziś stare, wprowadzone do użytku w latach trzydziestych, teleksy. Teleks pozwala przesyłać informację wystukaną na kla­wiaturze do odbiornika pod postacią sygnałów elek­trycznych. Odbiornik przetwarza te sygnały na tekst. Faks ma nad tym systemem olbrzymią prze­wagę - może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia powstania telefonu

  W 1876 roku Alexander Grahama Bell jako pierw­szy opatentował urządzenie, za pomocą którego można przesyłać na odległość mowę. W mikrofo­nie jego telefonu fale dźwiękowe padały na giętką membranę, do której przymocowano magnes stały. Membrana z magnesem wibrowały, co, dzięki zja­wisku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telegraf Morse'a

  W czasie gdy Wheatstone i Cooke budowali tele­graf w Anglii, w Stanach Zjednoczonych ekspery­mentował z podobnym urządzeniem malarz Samuel Morse. Jego pomysł polegał na tym, by każdą lite­rę zaszyfrować w postaci kombinacji krótkich i dłu­gich sygnałów. Sygnały przesyłano po drucie, naci­skając...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telegraf Wheatstone'a

  Pierwszy telegraficzny system przesyłania infor­macji stworzyli w 1837 roku dwaj Anglicy, Charles Wheatstone i William Cooke. Odbiornik telegra­ficzny ich pomysłu składał się z pięciu igieł magne­tycznych, umieszczonych na planszy z wypisany­mi literami alfabetu. Nadawany sygnał odchylał dwie z igieł...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest telegraf?

  Telegraf, czyli pierwsze elektrycz­ne urządzenie do przesyłania informacji na odległość, wyko­rzystywał technikę cyfrową. Wyna­leziony później telefon przesyłał dźwięki w postaci sygnałów ana­logowych. Obecnie znowu zaczyna się era telefonii cyfrowej. D o stworzenia prostego, elektrycznego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co ile (czy w ogóle) trzeba wymieniać olej w motocyklu?

  Jeżdżę 3 sezony i ok 5 tys. km bez wymiany - trzeba wymieniać?

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /webcatpl Dodano /31.01.2012 Znaków /66

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery pływowe

  Bariery pływowe są zaporami wyposażonymi w bramy wodne, które można w miarę potrzeby otwierać bądź zamykać, aby kontrolować przepływ wody. Czasem używa się ich do gromadzenia wody pływowej celem wykorzystania jej energii przy produkcji elektryczności. Jedna z takich barier została wzniesiona i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry