Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Sterowanie żurawiem

  Żurawie wysięgnikowe są sterowane ze specjal­nych kabin. W żurawiu wieżowym znajduje się ona zwykle u szczytu wieży. Żurawie samojezdne mają kabinę sterowniczą umieszczoną nisko. Duże suwnice pomostowe w portach i fabry­kach mogą być sterowane z kabiny umocowanej na jednym z końców...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żurawie wysięgnikowe a zachowanie równowagi

  Gdy obciążenie może być zawieszone tylko w jed­nym punkcie wysięgnika, to by mieć dostęp do miejsc położonych w różnych odległościach od podstawy, należy zmieniać kąt podniesienia wy­sięgnika. Wiele dźwigów wyposaża się w wózki jeżdżące wzdłuż wysięgnika, dzięki którym może on być...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żurawie wysięgnikowe

  Żurawie wysięgnikowe są z daleka widoczne na placach budów (zauważmy, żurawi nie powinniśmy nazywać dźwigami - nazwa ta jest zarezerwowa­na dla wind i podobnych urządzeń). W urządzeniu tym cały zespół bloczków jest podtrzymywany przez wysięgnik. Zwykle jest to stalowa kratow­nica. Dzięki temu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żurawie

  Żurawie nie tylko unoszą ciężkie obiekty, lecz mogą przenosić je w płaszczyźnie poziomej i precyzyj­nie umieszczać na miejscu. Te możliwości odróżniają żurawie od zwykłych podnośników. Wspólną cechą wszystkich typów żurawi jest rama podtrzymująca zespół blocz­ków podnoszących...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć Słońca

  W bardzo dalekiej przyszłości opuszczenie Ziemi będzie konieczne do przetrwania rodzaju ludzkie­go. Za 5 miliardów lat nasze Słońce umrze. Przed­tem jednak zamieni się w czerwonego giganta, by w końcu przeobrazić się w zimnego i ciemnego białego karła. Na etapie czerwonego giganta Słońce...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ile czasu może zająć podróż do najbliższej gwiazdy?

  Podróż do najbliższej nam gwiazdy poza Słońcem - Proxima Centauri zajmie statkowi poruszającemu się z prędkością 1/10 prędkości światła (tj. około 30000 km/s!) aż 43 lata. Albo uda się skonstruować nowe typy silników, które będą w stanie nadać pojazdom wielkie prędkości, albo podróż do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonie w kosmosie

  Amerykański naukowiec Gerard O'Neil zapropo­nował założenie kosmicznych kolonii w sferycz­nych lub cylindrycznych statkach kosmicznych. Inną propozycją są stacje o kształcie torusa. Naj­bardziej obiecujące wydają się właśnie być pro­jekty cylindryczne i toroidalne. W stacjach sferycznych znaczna...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazy kosmiczne

  Bazy kosmiczne rozmieszczone w innych częściach Układu Sło­necznego będą mogły zaopatrywać ludzkość w surowce po wyczerpa­niu złóż ziemskich. Ludzie będą mogli mieszkać w pozaziemskich koloniach także wtedy, gdy nie będą mogli żyć na Ziemi. Nasza planeta nie będzie w stanie w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost pojemności płyty DVD

  Wzrost pojemności płyty DVD w porównaniu z CD ma dwie przyczyny. Pierwsza to zmniejsze­nie rozmiaru pojedynczego wgłębienia na po­wierzchni dysku o więcej niż połowę - do zaled­wie 0,4 mikrometra (czterech dziesięciotysięcznych części milimetra). Umożliwia to zmieszczenie na dysku 4700 Mb...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy cyfrowe zapisu obrazu

  Pierwszym szerzej dostępnym cyfrowym syste­mem zapisu obrazu był Wideo CD. Jest to dysk kompaktowy identyczny z płytą CD audio, na któ­rym zapisane są dane umożliwiające odtworzenie ruchomego obrazu. Płyty Wideo CD mogą być odtwarzane przez specjalistyczne odtwarzacze lub przez komputerowe napędy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt

Do góry