Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Wczesne tworzywa sztuczne

  Początki współczesnego przemysłu tworzyw sztucznych sięgają 1862 r., kiedy to angielski che­mik Alexander Parkes wyprodukował tworzywo zwane parkesinem, a będące formą nitryfikowanej celulozy. Celulozę najpierw traktowano kwasem azotowym, celem modyfikacji jej struktury, a następnie dodawano oleju...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto w niedzielę chodzi do szkoły

  tak czy nie

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /monster Dodano /31.01.2012 Znaków /11

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie materiału

  Defekt zwany zmęczeniem materiału może wystąpić, kiedy element metalowy na długi czas poddany zostanie stałemu obciążeniu albo działać na niego będą duże ilości zmiennych naprężeń. Dyslokacje przenoszą się do obszarów podda­nych działaniu naprężeń i nawzajem przeszka­dzają swoim ruchom,%...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslokacja - struktura kryształu

  Przemieszczanie się dyslokacji może być ograni­czone w różny sposób. Jedną z metod jest kontro­lowanie procesu krzepnięcia metalu: tak by w je­go wyniku składał się on z dużej ilości bardzo małych kryształów. Im większa ich liczba, tym więcej granic między nimi, a granice te stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel i ceramika

  Innymi włóknami wykorzystywanymi w ten spo­sób są na przykład węgiel (w postaci grafitu) i wiele rodzajów krystalicznych materiałów cera­micznych, takich jak węglik krzemu (karborund), węglik czteroboru, albo tlenek glinowy. Jednak nie wszystkie tworzywa zespolone są dziełem człowieka. Na przykład...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura materiałów

  Wytrzymałość materiałów zależy od ich we­wnętrznej struktury, czyli od sposobu w jaki zor­ganizowane są ich atomy i cząsteczki. Metale stałe, tak jak większość innych substancji stałych, charakteryzują się budową krystaliczną - ich atomy lub cząsteczki układają się w uporządko­waną sieć...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslokacja metalu

  Jeżeli siła rozciągająca metal mieści się w grani­cach jego sprężystości, wtedy ciało zwiększa swoje wymiary, jako że jego atomy trochę się od siebie oddalają. Po odjęciu siły, atomy wskakują akrylowa z powrotem na swoje pierwotne pozycje a metal kurczy się. Przy naprężeniach powyżej granicy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiały zespolone

  Tworzywa zespolone zbudowane są z dwóch lub z kilku różnych materiałów. W wyniku tego po­siadają one lepsze parametry niż pojedyncze surowce wchodzące w ich skład. Czasami w ten sposób zwiększa się także wytrzymałość materia­łów, czego przykładem może być beton zbrojony. W dużo mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkształcenie materiałów

  Odkształcenie jest deformacją bądź zmianą wymiarów materiału pod wpływem naprężenia. Jeżeli drut o długości 4000 cm wydłuży się pod wpływem zawieszonego na nim ciężarka o 2 cm, wtedy jego odkształcenie jest stosunkiem przyro­stu długości druta do jego długości początkowej, czyli 2/4000 =...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprężystość materiału

  Jeżeli naprężenie działające na materiał jest stop­niowo zwiększane od zera, na początku wartość odkształcenia zwiększa się proporcjonalnie. Oznacza to, że podwojenie zawieszonego na dru­cie ciężaru dwukrotnie zwiększy przyrost jego długości. Jeżeli natomiast przez zdjęcie ciężaru usunie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt

Do góry