Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Wyroby włókiennicze

  Podstawowymi rodzajami wyrobów włókienni­czych są dzianiny, tkaniny i włókniny. W przy­padku dzianin i tkanin włókna przetwarzane są na nici w procesie przędzenia, polegającym na wy­ciąganiu pojedynczych włókien i skręcaniu ich w ciągłą przędzę. Otrzymane nici są następnie odpowiednio...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna roślinne

  Włókna roślinne składają się z różnych form celulozy. Jest to materiał, z którego zbudowane są ściany komórkowe roślin. Podstawowym włók­nem roślinnym jest bawełna - każde włókno ba­wełny to długa, cylindryczna komórka. Torebki nasienne rośliny o nazwie bawełna wytwarzają kłaczkowate...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna sztuczne

  Pierwszym uzyskanym włóknem sztucznym był sztuczny jedwab. Jego produkcja rozpoczęła się pod koniec XIX w. Już wtedy wypracowano pod­stawy metody, według której do dziś otrzymywa­ny jest sztuczny jedwab. Wymaga ona odpowied­niej obróbki materiału pochodzenia roślinnego, takiego jak miazga drzewna...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tekstylia

  Kiedy odkryto, zez lnu i wełny można otrzymać długą, nieprze­rwaną przędzę, zaczęto tkać z niej różne materiały. Najstarsze zacho­wane tkaniny to fragmenty płótna pochodzące sprzed około 7000 lat. Współczesny przemysł tekstylny pro­dukuje ogromne ilości różnego rodzaju włókien...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje polimerów

  Polimery syntetyczne można podzielić na trzy gru­py - polimery termoplastyczne, polimery termo­utwardzalne oraz elastomery. Polimery termopla­styczne, takie jak polistyren lub PCW (polichlorek winylu) miękną pod wpływem podwyższonej tem­peratury. Dzieje się tak dlatego, że ich łańcuchy polimerowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest polimeryzacja bezpośrednia?

  W procesie polimeryzacji strąceniowej monomer jest najpierw rozpuszczany w rozpuszczalniku. W wyniku polimeryzacji powstaje związek nie­rozpuszczalny, który wytrąca się z roztworu jako osad. Polimeryzacja rozpuszczalnikowa z kolei wytwarza polimer rozpuszczalny, który pozostaje w roztworze. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest polimeryzacja kondensacyjna?

  Wiele ważnych polimerów powstaje w procesie polimeryzacji kondensacyjnej. Proces ten jest znacznie bardziej złożony od polimeryzacji bez­pośredniej. Dwa monomery, z których każdy po­siada więcej niż jedną grupę aktywną chemicznie, łączą się ze sobą, a podczas tego procesu powsta­je produkt...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są polimery syntetyczne?

  Pierwszy całkowicie syntetyczny polimer wypro­dukował w 1908 r. w Belgii Leo Baekeland. Za­miast modyfikować naturalny polimer, zsyntetyzował na bazie fenolu i formaldehydu całkowicie nowy związek. Jego tworzywo, zwane bakelitem, było szeroko używane do wyrobu drobnej plasty­kowej galanterii oraz...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura polimerów

  Pierwsze tworzywa sztuczne cieszyły się niema­łym powodzeniem. Lecz dalszy postęp był ściśle uzależniony od dokładnego poznania budowy i przebiegu procesów powstawania polimerów. Sprawy te wyjaśnił w latach 20. XX w. niemiecki chemik Hermann Staudinger. opisując sposób w jaki molekuły łączą się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polimery i tworzywa sztuczne

  Wiele rzeczy wykonywanych niegdyś z metalu, drewna czy innych materiałów jest obecnie produkowanych z tworzyw sztucznych. Wszystkie te tworzywa mają jedną cechę wspólną - do ich uformowania niezbędne jest ciśnienie i temperatura. Większość tworzyw sztucznych to związ­ki chemiczne zwane polimerami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt

Do góry