Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Teleskop Hubble'a

  Wysoko nad Ziemią Teleskop Hubble'a (TH) obserwuje Wszechświat z precyzją nieosiągalną dla żadnego teleskopu usytuowanego na Ziemi. Astronomowie zwykle budują swoje obser­watoria na szczytach gór, wyżej od chmur i ponad warstwą zanieczyszczenia atmos­fery ziemskiej. Ale nawet wtedy, uzyskany obraz...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest antena radioteleskopu?

  Antena radioteleskopu może mieć różne formy. Najprostsza składa się z wielu dipoli (par prętów) rozmieszczonych na pewnym obszarze i połączo­nych ze sobą. Ogólnie znana jest antena parabolicz­na w postaci wielkiej wklęsłej miski utworzonej z metalowych prętów, która zbiera fale radiowe z dużej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierciadła wielkich teleskopów

  Zwierciadła wielkich teleskopów muszą mieć abso­lutnie gładką i idealnie ukształtowaną powierzch­nię, co czyni je bardzo kosztownymi. W konstrukcji teleskopu Kecka problem ten został wyelimino­wany. Połączenie wielu mniejszych i o wiele prost­szych do wykonania luster jest znacznie tańsze. Można...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są teleskopy fotograficzne?

  Jedną z wad konwencjonalnych teleskopów optycz­nych było to, że umożliwiały obserwację zaledwie niewielkiego wycinka nieba. Problem ten rozwią­zał w 1930 roku estoński optyk Bernhardt Schmidt, który skonstruował tzw. teleskop fotograficzny. W konstrukcji tej zwierciadło sferyczne zostało połączone...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest radioastronomia?

  Fale radiowe pochodzenia pozaziemskiego zosta­ły odkryte przypadkowo w 1932 roku przez Amery­kanina Karla Jansky'ego, który badał fale radiowe wytwarzane przez wyładowania atmosferyczne. Odkrył silne źródło promieniowania radiowego niedaleko gwiazdozbioru Strzelca, tam gdzie znaj­duje się środek naszej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa teleskop odbiciowy - reflektor?

  Zwierciadło teleskopu odbiciowego, czyli reflektora, może być podparte na całej po­wierzchni, dzięki czemu nie ulega żadnym od­kształceniom. Dlatego największe teleskopy są wła­śnie reflektorami. Konstrukcja taka wolna jest od aberracji chromatycznej, a jej rozmiary są znacz­nie mniejsze niż lunet...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są refraktory?

  Wczesne były dalekie od doskonałości. Występowały w nich ciągłe defekty optyczne. Naj­poważniejszym z nich była aberracja chromatycz­na. Objawiała się ona tym, że wokół obserwowa­nych obiektów widoczne były kolorowe obwódki. Aby defekt ten zminimalizować, używano cien­kich soczewek o bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kwazary?

  Innymi tajemniczymi obiektami wysyłającymi promieniowanie radiowe są kwazary. Niektóre z nich emitują również światło. Pochodzące od nich promieniowanie charakteryzuje się wyjątkowo dużym przesunięciem ku czerwieni, co wskazy­wałoby, że oddalają się one od Ziemi z prędkością około 90%...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleskopy

  Ciała niebieskie wysyłają promie­niowanie różnego rodzaju, jednak do powierzchni Ziemi docierają przede wszystkim fale radiowe i pro­mieniowanie świetlne. Dlatego by poznawać Wszechświat, używamy przyrządów optycznych - lunet i tele­skopów - oraz radioteleskopów. Teleskopy optyczne zbierają...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pulsary?

  W 1967 roku Jocelyn Bell, panią astronom z Cam­bridge, zaskoczyły odbierane z kosmosu regularne impulsy radiowe. Z początku uwierzyła, że są to fale radiowe wysłane przez jakąś pozaziemską cy­wilizację, lecz wkrótce zdała sobie sprawę, że ich źródłem jest obiekt nazwany później pulsarem. Od...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry