Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Miary i wagi - międzynarodowy system jednostek

  W przeszłości jednostki miar zmieniano dość czę­sto, zarówno dla wygody jak i po to, by uzyskać większą dokładność. Dziś naukowcy oraz różne organizacje międzynarodowe powszechnie uży­wają jednostek SI. SI jest skrótem od francuskiego Systeme International d'Unites co oznacza Międzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy ubezpieczenia można nazwać hazardem?

  Wielu ludzi twierdzi, że jest przeciwko wszelkim formom hazardu, a jednak, na swój sposób, ten hazard uprawia. Nawet przejście przez ulicę wiąże się z ryzykiem, można bowiem ulec w jego trakcie wypadkowi i zginąć. Możemy jednak zre­dukować skutki wypadku wykupując polisę ubez­pieczeniową...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest hazard?

  Hazard polega zwykle na stawianiu pieniędzy na zaistnienie jakiegoś zdarzenia, w nadziei na korzyść finansową lub dla przyjemności. Dla nie­których ludzi staje się on nałogiem, często pro­wadzącym do ogromnych strat finansowych. Istnieją tacy, którym udało się odnieść korzyść z uprawiania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są permutacje?

  W odniesieniu do rzutu dwoma monetami mate­matycy powiedzieliby, że mamy tu do czynienia z czterema możliwymi permutacjami orla i resz­ki. ale tylko z trzema możliwymi, ich kombinacja­mi. Wynik „orzeł i reszka" stanowi inną permuta­cje niż „reszka i orzeł". Może to być mylące, ponieważ w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rachunek prawdopodobieństwa?

  Prawdopodobieństwo ma wpływ na całe nasze życie. Jutro możemy wylosować nagrodę, albo ulec wypadkowi. Nie możemy ze stupro­centową pewnością przewidzieć co nas spotka, jednak dysponując pewną wiedzą, jesteśmy w stanie określić jakie jest prawdopodo­bieństwo tego, że dana rzecz wyda­rzy się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputery i kalkulatory

  Koła w mechanicznych maszynach liczących trze­ba było poruszyć, obrócić i zatrzymać. Prędkość obrotu tych elementów, a co za tym idzie prędkość działania maszyny, była ograniczona ich masą. Problem ten wyeliminowany został w zbudowa­nym w latach 40. naszego wieku komputerze, któ­ry jest tak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczydła i maszyny liczące

  Zwykle liczymy, wymawiając w pamięci przypo­rządkowywane kolejnym przedmiotom liczby. Jednak niekiedy posługujemy się pomocniczymi obiektami. Na przykład można posiłkować się, licząc jedności na palcach, co pozwala na łatwe odnalezienie rezultatu obliczeń po chwilowym od­wróceniu uwagi. Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są współczesne zegary?

  Wiele dzisiejszych zegarów jest wciąż napędzana mechanicznie, chociaż zegary elektromechanicz­ne i elektroniczne zdobywają coraz większą popularność. Wskazówki wielu zegarków elek­tromechanicznych poruszane są mechanizmem, zasilanym prądem zmiennym o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Niektóre cyfrowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegała precyzja zegara wahadłowego?

  Fizyk i astronom włoski Galileusz (1564-1642) odkrył w latach osiemdziesiątych XVI wieku regularność z jaką odchyla się wahadło. W 1641 roku nakreślił on projekt wykorzystania wahadła w mechanizmie zegara. Niestety w następnym roku zmarł i dopiero w 1649 r. jego syn Vincenzio i ślusarz imieniem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zegar mechaniczny

  Około 1275 roku pojawił się w Europie pierwszy zegar mechaniczny, jednak ani dokładna data produkcji, ani nazwisko wynalazcy nie zostały ustalone. Ciężarek zwisający na linie poruszał kręcący się mechanizm, który co godzinę wybijał czas. Niedługo potem zegary wyposażono w po­jedynczą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry