Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Dom o konstrukcji drewnianej

  W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Skandy­nawii oraz Australii popularniejsze od ceglanych są domy o konstrukcji drewnianej. Podczas gdy przy budowie klasycznego domu z cegły więk­szość prac wykonuje się na miejscu budowy, to konstrukcje drewniane pozwalają na dosyć daleko posuniętą prefabrykację...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom z cegły

  W krajach europejskich wielu ludzi mieszka w domach, które zostały zbudowane z cegły. Taki typowy dom posadowiony jest na betonowym fun­damencie. Ławy fundamentowe wylewa się z be­tonu zbrojonego w gruncie. Na ławach spoczywa dopiero właściwy betonowy fundament. Podłoga na poziomie gruntu wykonana jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne materiały budowlane

  Cegły produkuje się dziś formując glinę w blocz­ki, które następnie są wypalane w piecach (np. tu­nelowych). Są one dostępne w różnych rodzajach oraz szerokiej gamie kolorystycznej. Główne wy­roby ceramiczne używane w budownictwie to ceg­ła pełna, dziurawka, kratówka, pustaki oraz cegła...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budynki

  Obok tradycyjnych technik budow­lanych, takich jak murarstwo, coraz większą rolę w budownictwie zaczynają odgrywać techniki zupełnie nowe Jak na przykład natryskiwanie betonu lub montaż elementów prefabrykowanych. Pierwsze budynki były z konieczności wzno­szone z łatwo dostępnych materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie obrabiarek na linii produkcyjnej

  Wiele wyspecjalizowanych obrabiarek jest pro­jektowanych do pracy na liniach produkcyjnych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i nieza­wodność działania. Wzdłuż linii rozmieszczonych jest wiele stanowisk obrabiarek, z których każda wykonuje określone, specyficzne czynności. Ele­ment poddawany...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skomputeryzowana obrabiarka wielo­operacyjna

  Sterowanie skomputeryzowaną obrabiarką wielo­operacyjną polega na doborze parametrów odpo­wiednich dla obrabianego elementu. Komputer ana­lizuje wprowadzone dane, odpowiednio do nich wybiera i ustawia narzędzia i nadzoruje obróbkę. Scentralizowane systemy obróbki potrafią jedno­cześnie kontrolować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne metody obróbki

  W ostatnim czasie wprowadzono techniki obróbki alternatywne do tradycyjnej obróbki skrawaniem. Szlifowanie ultradźwiękami wykorzystuje energię fali dźwiękowej do usuwania materiału z po­wierzchni obrabianych przedmiotów. Ultradźwięki to rodzaj fal akustycznych o częstotliwościach prze­wyższających...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne obrabiarki - strugarki, wiertarki pionowe

  Strugarki poprzeczne i wzdłużne używane są do zbierania materiału z płaskich powierzchni. W stru­garce poprzecznej nieruchomy jest obrabiany mate­riał, a przesuwa się narzędzie skrawające. Po wyko­naniu cięcia, narzędzie jest podnoszone i wraca do położenia wyjściowego, gotowe do następnego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrabiarki - szlifowanie i gładzenie

  Szlifierki używane są do precyzyjnego wyrówny­wania i dopasowywania na wymiar obrobionych części. Niektóre z metalowych elementów muszą być hartowane przed końcową obróbką, i szlifowa­nie jest jedynym sposobem poradzenia sobie z tak twardym materiałem. Proces szlifowania polega na usuwaniu warstwy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frezarki

  Frezarki to uniwersalne obrabiarki, używane mię­dzy innymi do wycinania rowków i szczelin. W przeciwieństwie do tokarek, gdzie nieruchomy nóż obrabia wirujący materiał, frezarki obrabiają nie­ruchomy materiał za pomocą wirującego frezu. Frez wycina żądany wzór w materiale, gdy ten przesuwa się pod...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry