Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

  Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

  Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery wartościowe

  Papiery wartościowe: dokumenty wydawane przez określone prawem podmioty,stwierdzające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi.Są one klasyfikowane wg.różnych kryterów.

   Najważniejszym kryterium podziału są prawa, z tego względu papiery wartościowe dzieli się na: papiery reprezentujące...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /5 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek trwały i obrotowy

   

  MAJĄTEK TRWAŁY(aktyywa trwałe):do tego są zaliczane w przedsiębiorstwie składniki funkcjonujące w tej samej postaci przez długi czas,obsługujące wiele cykli gospodarczych, zużywające się stopniowo.Do tej grupy należą te skł. majątku, których przewidywany okres użytkowania wynosi ponad...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowanie

  Leasing - pochodzi od angielskiego słowa to lease, co oznacza wynająć, wydzierżawić. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta wysokobiałkowa

  Dieta wysokobiałkowa

  Nasz organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania ciągłego dostarczania wszystkich niezbędnych składników pokarmowych - zwłaszcza energetycznych i budulcowych. Substancjami budulcowymi dla naszego organizmu są białka oraz sole mineralne wapnia i fosforu, a energetycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /7 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

  Powstanie styczniowe, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym.

  Przygotowania do powstania

  Przygotowania do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /15 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

  I POCZĄTKI RZYMU:KRÓLOWIE RZYMU I LATA

  PANOWANIA(p.Ch.):Romulus 753-715 , Numa Pompiliusz715-672,Tullus Hostiliusz 672-640 ,Ankus Marcjusz640-616,Tarkwiniusz Stary 616-578 , Serwiniusz Tuliusz578-534,Tarkwiniusz Pyszny 534-509. 

  SPOŁECZEŃSTWO RZYMU:Można określić je jako rodowe.Na ród składał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /7 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

  .::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

  Plusy: + wystąpienie społeczeństwa w innych krajach Europy i Ameryki Południowej spowodowało zniesienie monarchii absolutnej + państwo stało się bardziej przynależne do ludu, a nie tylko własnością króla + ukrócono niesprawiedliwe przywileje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze cywilizacje

   

  POWODY POWST.PIRWSZYCH CYW.-chęć stworzenia nowego miasta,chęć zamieszkania nowych lepszych terytoriów,chęć wynalenienia nowych rzeczy, które ułatwiłyby życie. 

  OSIĄGNIECIA LUDU MEZOPOTAMI-Sumerowie:wynaleźli brąz,metal.Stop miedzi,cyny nadawał się do robienia broni.Wyn.pismo obrazkowe.Stworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

  Z chwilą wstąpienia Ludwika XVI (rok 1774) na tron Francji jej gospodarka oraz sytuacja wewnętrzna była doskonale ustabilizowana. Kłopoty zaczęły się już w 1763 roku, gdy Francja utraciła znaczną część swoich posiadłości zamorskich, chociaż fakt ten nie wpłynął zbytnio na jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /25 619

  praca w formacie txt

Do góry