Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Niższe małpy, małpy człekokształtne i podludzie

  Przyrodnicy dzielą gromadę ssaków na pewną ilość rzędów. Na ich czele stoi rząd naczelnych, który obejmuje lemury, niższe małpy, małpy człekokształtne i człowieka. Ta klasyfikacja opierała się pierwotnie na podobieństwach anatomicznych i nie brała pod uwagę cech umysłowych. Bardzo trudno...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek ssaków

  Początek następnego wielkiego okresu  życia na ziemi, okresu kenozoicznego, zaznaczył sięsilnymi ruchami górotwórczymi i niesłychanie ożywioną działalnością wulkanów. Wtedy towyłoniły się wielkie masy Alp i Himalajów oraz  łańcuchy Rocky Mountains 4 i Andów, a naszelądy i oceany zaczęły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

  Naszkicowaliśmy więc obraz bujnej wegetacji i kłębowiska gadów okresu mezozoicznego, który był pierwszym wielkim latem życia. Lecz kiedy dinozaury panowały w gorących selwasach i na moczarzystych równinach, a pterodaktyle napełniały lasy chrzęstem swych skrzydeł i być może krzykiem i krakaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek gadów

  Po bujnym życiu epoki węglowej nastąpił wielki cykl suchych i surowych wieków. Zapisały się one w Księdze Skał grubymi pokładami piaskowców itp., zawierającymi stosunkowo nieliczne skamieniałości. Temperatura  świata ulegała wielkim fluktuacjom i zdarzały się długie okresy lodowe. Na wielkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /6 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek bagien węglowych

  W tym wieku ryb ląd stały był prawie bez życia. Urwiska i szczyty nagich skał obmywał deszcz i wysuszało słońce. Nie było prawdziwej gleby, albowiem nie było jeszcze robaków ziemnych, które przyczyniają się do wytworzenia gleby i nie było roślin, dzięki którym skały kruszą się i zmieniają w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek ryb

  W owych czasach, kiedy to sądzono,  że  świat istnieje zaledwie od kilku tysięcy lat, utrzymywało się przekonanie, iż rozmaite gatunki roślin i zwierząt są stałe i ostateczne; wszystkie zostały stworzone dokładnie takimi, jakimi są dzisiaj, każdy gatunek z osobna.

  Z chwilą jednak gdy zaczęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieśń o Rolandzie

  Od siedmiu lat Karol Wielki, cesarz Franków, nęka podbitą mahometańską Hiszpanię. Nie pokonał jeszcze tylko króla Saragossy, Marsyla, który prosi przez posłów o litość, obiecuje zostać lennikiem i wraz ze swoim ludem przyjąć chrzest. Na to Karol odpowiada ustami posła Ganelona, jakie są jego...

  Ocena / Kategoria / Streszczenia

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /7 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki życia

  Jak każdy dziś wie, nasze wiadomości o czasach sięgających poza ludzką pamięć i tradycję opierają się na  śladach i skamieniałościach  żywych stworzeń przechowanych wśród warstw geologicznych. W pokładach łupku, wapienia czy piaskowca odnajdujemy kości, muszle, włókna, łodygi, owoce, odciski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /5 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat w czasie

  W ostatnich pięćdziesięciu latach uczeni stworzyli kilka bardzo ładnych i zajmujących hipotez na temat wieku i początku naszej ziemi. Nie możemy tu podać bodaj nawet pobieżnego przeglądu tych hipotez, ponieważ wymagają one niesłychanie subtelnych matematycznych i fizykalnych rozważań. Nie da się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /5 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat w przestrzeni

  Historia naszego  świata jest zawsze jeszcze znana niedostatecznie. Paręset lat temu bejmowała niewiele więcej ponad trzy tysiąclecia. Wszystko, co się działo przedtem, było rzedmiotem legend i domysłów. W znacznej części cywilizowanego świata wierzono i nauczano, e świat został stworzony nagle w roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /4 802

  praca w formacie txt

Do góry