Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Hunowie i koniec cesarstwa zachodniego

  Pojawienie się w Europie zdobywczych Mongołów można uważać za początek nowego okresu w historii ludzkości. Do ostatniego wieku przed erą chrześcijańską Mongołowie nie weszli w styczność z ludami nordyckimi. Daleko, ”w strefie lodów poza północnymi lasami, Lapończycy, lud mongolski, posunęli się ku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /9 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarzyńcy rozrywają jedność cesarstwa

  Przez cały wiek trzeci upadające społecznie i rozkładające się moralnie cesarstwo rzymskie walczyło z barbarzyńcami. Cesarze tego okresu byli militarystycznymi autokratami, a stolica państwa przenosiła się zależnie od ich operacji wojennych. Cesarska główna kwatera znajdowała się raz w Mediolanie, to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój doktryny chrześcijańskiej

  W czterech ewangeliach odnajdujemy postać i naukę Jezusa, lecz bardzo niewiele z dogmatów kościoła chrześcijańskiego. W listach, w szeregu pism bezpośrednich naśladowców Jezusa, zawarte są wytyczne wiary chrześcijańskiej. Głównym twórcą doktryny chrześcijańskiej był  św. Paweł. Nigdy nie widział...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /7 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Jezusa

  Kiedy w Rzymie panował Cezar August, pierwszy cesarz, w Judei narodził się Jezus, którego chrześcijaństwo zwie Chrystusem. On to powołał do życia religię, która stać się miała urzędową religią całego imperium rzymskiego.***** Oddzielić należy historię od teologii. Znaczna część świata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /11 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

  Dusza ludzka w tym  łacińsko-greckim imperium w dwu pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej była udręczona i rozczarowana. Panował przymus i okrucieństwo; pycha i chęć olśnienia zastępowały poczucie honoru; niewiele było pogody i trwałego szczęścia. Biedni byli pogardzani i nieszczęśliwi;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /12 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

  Zanim opowiemy, w jaki sposób państwo rzymskie, zbudowane w dwóch pierwszych wiekach przed Chr. i zażywające spokoju i bezpieczeństwa przez dalsze dwa wieki od Augusta — popadło w bezład i zostało złamane, nie od rzeczy będzie poświęcić nieco uwagi codziennemu życiu na przestrzeni tego wielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /12 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Między Rzymem a Chinami

  Drugi i pierwszy wiek przed Chr. to nowa faza w historii ludzkości. Mezopotamia i wschodnie pobrzeże Morza Śródziemnego przestały być centrum. Zarówno Mezopotamia, jak i Egipt były jeszcze krajami urodzajnymi, gęsto zaludnionymi i żyjącymi w dobrobycie, ale już nie panowały nad  światem. Punkt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /8 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost imperium rzymskiego

  To nowe mocarstwo rzymskie, które w II i I w. przed Chr. zdobyło siły do panowania nad światem zachodnim, różniło się pod wielu względami od wszystkich dotychczasowych wielkich państw cywilizowanego świata. Najpierw nie było ono monarchią ani tworem jakiegoś wielkiego zdobywcy. Nie było ono co prawda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /21 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i Kartagina

  Wielka walka między Rzymem a Kartaginą, tzw. wojny punickie, zaczęła się w r. 264 przed Chr.W tym samym roku Asoka obejmował rządy w Beharze, a Szi-Hwang-Ti był jeszcze małym dzieckiem. Muzeum w Aleksandrii wrzało rzetelną pracą naukową, a barbarzyńscy Gallowie byli teraz w Azji Mniejszej i ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /8 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym występuje na widownię dziejów

  Czytelnik mógł zauważyć ogólne podobieństwo w dziejach tych wszystkich cywilizacji, chociaż rozdzielały je góry na północno-zachodniej granicy Indii i jeszcze większe w Azji  środkowej. Najpierw przez tysiące lat kultura heliolityczna rozszerzała się na wszystkie ciepłe i żyzne doliny wielkich rzek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 496

  praca w formacie txt

Do góry