Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Ekspansja Stanów Zjednoczonych

  Nowe wynalazki komunikacyjne wydały natychmiastowe i najbardziej zdumiewające rezultaty w Ameryce Północnej. Pod względem politycznym Stany Zjednoczone wcielały, a ich konstytucja krystalizowała idee liberalne z połowy XVIII wieku. Nie było ani Kościoła państwowego, ani korony, ani jakichkolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /15 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

  W starożytnych cywilizacjach instytucje, zwyczaje, idee polityczne wzrastały powoli, w ciągu wieków, nikt nic nie planował i nie przewidywał. Dopiero w tym wielkim stuleciu pierwszej młodości człowieka, w VI w. przed Chr., ludzie zaczęli się zastanawiać nad stosunkiem człowieka do człowieka, nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /23 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja przemysłowa

  Wielu historyków miesza razem to, co myśmy nazwali  rewolucją mechaniczną — rzecz zupełnie nową, zawdzięczającą swe powstanie rozwojowi zorganizowanej wiedzy, będącą takim samym postępem jak wynalezienie rolnictwa lub odkrycie metali — z czymś innym, całkowicie różnym w swoich początkach, z czymś...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /8 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia naukowe i wynalazki

  Przez cały wiek XVII i XVIII i przez pierwsze lata XtX wieku, kiedy rozgrywały się owe zatargi mocarstw i książąt europejskich, kiedy łatanina traktatu westfalskiego (1648) zmieniała się jak w kalejdoskopie na  łataninę kongresu wiedeńskiego (1815) i kiedy  żaglowce rozszerzały wpływ Europy na cały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /21 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niespokojny pokój po upadku Napoleona

  Były dwie główne przyczyny, które nie pozwoliły, aby pokój ten stał się naprawdę zupełnym uśmierzeniem waśni społecznych i międzynarodowych i które przygotowały okres wojen od 1854 do 1871. Jedną z nich była dążność rządów królewskich do przywrócenia niegodnych przywilejów i ograniczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /8 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

  Zaledwie Anglia straciła trzynaście kolonii amerykańskich, głęboki przewrót społeczny i polityczny dokonał się w samym sercu Wielkiej Monarchii, dając całej Europie niedwuznacznie do zrozumienia, że polityczne ustroje są w istocie przemijające. Mówiliśmy już,  że francuska monarchia zdołała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /14 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykańska wojna o niepodległość

  W trzeciej ćwierci XVIII w. Europa była rozbita i zwaśniona, i nie miała żadnej wspólnej idei politycznej lub religijnej, a jednocześnie wyobraźnię ludzką ogromnie rozbudzały książki, mapy i żegluga oceaniczna i Europa była zdolna panować na wszystkich wybrzeżach świata, co prawda w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /10 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

  W chwili gdy  środkowa Europa była rozbita i pełna zamętu, zachodni Europejczycy, zwłaszcza Holendrzy, Skandynawowie, Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi i Anglicy, rozszerzyli pole swych sporów na morzu całego  świata. Wynalazek druku poddał idee polityczne Europy szerokiej i z początku nieokreślonej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /9 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek politycznych eksperymentów

  Kościół  łaciński był złamany,  Święte Cesarstwo Rzymskie w ostatecznym upadku; historia Europy, począwszy od w. XVI, jest historią ludów szukających po omacku nowej metody rządzenia, lepiej przystosowanej do zmienionych warunków. W świecie starożytnym przez długie okresy czasu odbywały się zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /20 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarz Karol V

  Święte Cesarstwo Rzymskie doszło do pewnego szczytu za panowania cesarza Karola V. Był to jeden z najniezwyklejszych monarchów, jakich Europa widziała kiedykolwiek. Przez pewien czas zdawało się, że jest to największy monarcha po Karolu Wielkim. Wielkości swej sam nie stworzył. Była ona w wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /16 378

  praca w formacie txt

Do góry