Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój konstrukcji i silników łodzi podwodnych

  Maszyna parowa potrzebowała wielkiej ilości powietrza, by spalić paliwo, oraz dużego komina, który odprowadzałby znad paleniska spaliny i dym. Maszyna mogła pracować gdy okręt płynął na powierzchni^ lecz przed zanurzeniem należało ją zatrzymać, wygasić palenisko i uszczelnić komin. Było to więc...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łodzie podwodne

  Pierwsze łodzie podwodne były naprawdę łódkami wiosłowymi, zbudowanymi z drewna i skóry, poruszającymi się pod powierzch­nią wody. Nowoczesny atomowy okręt podwodny jest potężną i groźną machiną wojenną zdolną przepłynąć 500 tysięcy km zuży­wając 5 kg paliwa nuklearnego. Po raz pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statki a rezonans

  Może się zdarzyć, że statek płynący ze stałą pręd­kością po falach może trafić na taką ich długość, że częstość ich uderzania jest równa częstości własnej kiwania statku. Podobnie jak dziecięca huś­tawka, która do rozhuśtania potrzebuje niewielkich pchnięć w dobrze dobranych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokonywanie oporu wody przez statki

  Poruszając się w wodzie, statek musi pokonywać siły oporu pochodzące od tego ośrodka. Są to opór tarcia, opór falowy, opór wirowy oraz opór kształ­tu. Opór tarcia jest związany z lepkością wody. Opór falowy jest skutkiem tego, że statek poru­szający się w przód wytwarza fale. Opór wirowy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilność statku

  Stabilność jednostki pływającej zależy od wza­jemnego położenia trzech punktów - środka cięż­kości, środka wyporu oraz metacentrum. Ciężar statku możemy rozpatrywać jako pojedynczą siłę skierowaną w dół ze środka masy. Siłę wyporu z kolei można przedstawić jako siłę działającą ku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /3 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki żeglugowe

  Na wzburzonym morzu na statek działają ogromne naprężenia. Dzieje się tak, gdyż siła wy­poru działająca na każdą partię kadłuba zależy od wysokości fali w danym punkcie. Tam, gdzie znaj­duje się grzbiet fali, tam siła wyporu będzie wyso­ka, podczas gdy w dolinie siła ta osiągnie mini­mum...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balony - współczesne trendy

  Współcześnie bezzałogowe balony, zwykle wy­pełnione wodorem, używane są do badań atmos­fery i prognozowania pogody. Wynoszą one w górne warstwy atmosfery aparaturę badawczą. Dane zbierane przez nią są albo transmitowane na ziemię drogą radiową, albo też gromadzone i od­czytywane po wylądowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statki i łodzie - wyporność i ładunek

  W dawnych czasach statki i łodzie budowano z drewna. Pierwszy żelazny statek zwodowano dopiero w 1790 r. Sto lat później głównym materiałem konstrukcyjnym wyko­rzystywanym do budowy jednostek transportu morskiego była stal. Gdy przed dwustu laty ogłoszono zamiar zbudowania statku z żelaza, wielu ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowce

  Balony miały bardzo poważną wadę, otóż nie można było nimi efektywnie sterować - leciały tam, gdzie zaniósł je wiatr. Zapotrzebowanie na statek powietrzny, którym dało by się kierować, doprowadziło do skonstruowania sterowca. Pierwszym udanym kierowalnym balonem był sterowiec zbudowany we Francji...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balony

  Człowiek po raz pierwszy wzbił się balonem w powietrze w 1783 roku, W ciągu następnego stulecia skonstruowano jego ulepszoną wersję - sterowiec. Mimo że dziś na niebie królują samoloty, to zarówno balony jak i sterówce ciągle obecne są w lotnictwie. Idea użycia balonu do lotów w powietrzu sięga...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /2 922

  praca w formacie txt

Do góry