Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest grawiura?

  W roku 1895 Karl Klic i Samuel Fawcett wyna­leźli fotograwiurę. Grawiura oznacza druk wklę­sły. W procesie tym miedzianą płytę dzieli się na tysiące maleńkich komórek, odseparowanych od siebie cienkimi ściankami. Wszystkie komórki mają taki sam rozmiar, lecz zmienia się ich głębo­kość...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest litografia?

  Słowo litografia oznacza „pisanie na kamieniu" a pochodzi od techniki drukarskiej zapoczątkowa­nej przez Aloisa Senefeldera w 1798 r. Odkrył on. że można nanieść rysunek za pomocą natłuszczo­nego tuszu na powierzchnię płyty ze skały wapien­nej. Powierzchnię rysunku pokrywano następnie roztworem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest typografia?

  W typografii można drukować zarówno tekst, jak i rysunki. Z początku tekst składano ręcznie, lite­ra po literze. Jednak w XIX wieku wprowadzono szybsze i tańsze metody składu maszynowego. Używano maszyn takich, jak np. odlewarka wierszowa Linotyp. Zecer, operator maszyny, wpi­sywał tekst na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druk i jego historia

  Przez ostatnie 500 lat druk był głów­nym sposobem wymiany informacji i rozprzestrzeniania się idei. Dlatego historia drukarstwa jest silnie zwią­zana z historią naszej cywilizacji. Proces druku wynaleźli Chińczycy już w VIII wieku n.e. Tekst każdej strony był osobno wycinany na drewnianej tabliczce...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary urządzeń wiertniczych?

  Jednym ze sposobów radzenia sobie przy poża­rach urządzeń wiertniczych jest zdmuchnięcie płomienia ładunkiem nitrogliceryny umieszczo­nym nad głowicą odwiertu, przy wcześniejszym polewaniu wierzchołka szybu wodą. Po detonacji nitrogliceryny wybuch zdmuchuje, gaz i tlen z od­wiertu nie dając...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary lasów?

  Większe pożary lasów są trudne do gaszenia. W 1982 r. pożar lasu na Borneo rozprzestrzenił się na ponad 36000 km2 niszcząc 13500 km2 za­lesionych terenów. Pożar szalał przez 10 miesię­cy, zanim nie nadeszły coroczne deszcze. Podczas suchego lata w 1988 r. w Parku Na­rodowym Yellowstone w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest motopompa strażacka?

  Ogień jest strasznym żywiołem niszczącym niemal wszystko. Człowiek uzbrojony w najnowszy sprzęt przeciwpożarowy i tłumiące ogień środki chemiczne jest dobrze przygotowany do walki z nim. Motopompa strażacka jadąca na sygnale do pożaru jest najzwyklejszym samo­chodem strażackim wiozącym wodę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary?

  Motopompa strażacka jadąca na sygnale do pożaru jest najzwyklejszym samo­chodem strażackim wiozącym wodę. Wiezie on 9- lub 15-metrową teleskopową drabi­nę ratowniczą i około 1 365 litrów wody. Jednak­że ta woda jest używana tylko wtedy, gdy braku­je innych źródeł, gdy strażacy dojadą do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pluskwa harmonijkowa?

  Ciekawym i prawie doskonałym urządzeniem pod­słuchowym jest tzw. pluskwa harmonijkowa. To małe urządzenie rejestrujące rozmowy prowadzo­ne w pokoju jest wbudowane w telefon i przekazuje sygnały linią telefoniczną. Po zamontowaniu pozostaje ono w stanie uśpienia aż do momentu, gdy podsłuchujący...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są miniaturowe urządzenia podsłuchowe?

  Najmniejsze z powszechnie dostępnych na rynku kompletnych radiomikrofonów, wraz z anteną i ba­terią, mieszczą się w długopisie. Typowy „pod­słuchujący długopis" może odebrać dźwięk z odleg­łości 3-5 m i przesyłać sygnały na zaledwie około 30 m. Jednak taki zasięg w zupełności wystarczy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt

Do góry