Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Elektryczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięków

  Elektryczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięków rozpoczęło się w latach dwudziestych. Tubę w stu­diu zastąpił jeden bądź kilka mikrofonów, zmie­niających falę akustyczną w sygnały elektryczne. Te z kolei przekazywano do sterowanych elektro­magnetycznie igieł tnących, które żłobiły rowki o...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tranzystor?

  Trójelektrodowa lampa de Foresta, nazwana triodą, umożliwiła rozwój radiofonii, wynalezienie telewizji oraz skonstruowanie wielu innych urzą­dzeń elektronicznych. W roku 1948 Wiliam Shockley, John Bardeen i Waller Brattain zbudowali tranzystor. Podobnie jak trioda służy on do wzmacniania sygnałów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy powstał zapis wideo?

  Wraz z pojawieniem się cyfrowego zapisu obrazu telewizyjnego oraz ścieżki dźwiękowej wkroczyliśmy w nową epokę Jeśli chodzi o ostrość obrazu oraz jakość dźwięku odtwa­rzanego w domowym zaciszu. W latach 70 i 80. powstało wiele różnych formatów zapisu obrazu telewizyjnego na taśmie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dźwięku

  Pierwsze urządzenie służące do zapisu dźwięku było dziełem Thomasa Edisona. Jednak wyna­lazca nie mógł nawet marzyć, że jego pomysł stanie się zarodkiem potężnego, przynoszącego dochody rzędu wielu miliardów dolarów, rynku nagrań. Głos Edisona brzmiał bardzo metalicznie i był mocno...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są „Kości" krzemowe?

  Poza wzmacnianiem sygnałów, lampy i tranzysto­ry mogą działać jako przełączniki w obwodach maszyn cyfrowych. Dzisiejsze komputery potrze­bują jednak tak wiele przełączników, że zasto­sowanie w nich normalnych tranzystorów spowo­dowałoby olbrzymi wzrost wymiarów urządzenia. Dziś setki tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampy elektronowe

  W roku 1904 John Fleming skonstruował urzą­dzenie, które nazwał diodą. Wyglądało ono po­dobnie jak zwykła żarówka, z tym, że oprócz żarzącego się włókna (katody) było zaopatrzone w metalową płytkę - anodę. Gdy katoda żarzy się, to emitowane są z niej elektrony. Mogą one do­trzeć do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cewki indukcyjne i transformatory?

  Wszystkie cewki indukcyjne zbudowane są jako zwoje drutu, często nawinięte na rdzeń ferroma­gnetyczny. Gdy prąd płynie przez cewkę, staje się ona elektromagnesem. Pole magnetyczne cewki oddziaływuje na przepływający prąd w taki spo­sób, by zapobiegać zmianom jego natężenia. W re­zultacie, jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty klawiszowe

  Instrumenty klawiszowe charakteryzują się znacznie bardziej skomplikowanymi mechani­zmami niż inne rodzaje instrumentów. Bezpo­średnim poprzednikiem fortepianu był klawikord. W instrumencie tym metalowe płytki, zwane tangentami - poruszane przez uderzanie w klawi­sze - szarpały struny i w ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy elektroniczne

  Wynalezione na początku obec­nego stulecia lampy elektronowe pozwoliły wzmacniać sygnały elektryczne. Był to prawdziwy przełom w technice, który pozwolił na gwałtowną ekspansję elektroniki. Układy elektroniczne, nawet te najbardziej złożone, składają się w dużej części ze zwykłych rezystorów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są progi w instrumentach muzycznych?

  Gitara, bandżo, mandolina, lutnia, bałałajka i po­dobne instrumenty charakteryzują się tym, że ich podstrunnica poprzedzielana jest metalowymi progami. Progi pomagają we właściwym umieszczeniu palca na gryfie i otrzymaniu pożądane­go dźwięku. Wystarczy tylko przycisnąć strunę w dowolnym miejscu na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt

Do góry