Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Co to są detonatory?

  Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnych materiałów wybuchowych jest ich niska czułość, dzięki czemu praktycznie niemoż­liwe jest przypadkowe spowodowanie eksplozji. Zwykle materiały wybuchowe nie eksplodują pod wpływem ciepła, uderzenia, tarcia, czy nawet otwartego płomienia. Aby...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kruszące materiały wybuchowe?

  Kruszące materiały wybuchowe są używane do napełniania pocisków, granatów oraz bomb kon­wencjonalnych. Podczas obu wojen światowych najczęściej używanym materiałem wybuchowym był trójnitrotoluen, lepiej znany pod skrótową nazwą TNT. Jego współczynnik siły rażenia wyno­si 95, prędkość...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje fala podmuchowa w wyniku eksplozji materiału wybuchowego?

  Podczas rozprężania się w powietrzu gazów pow­stałych w wyniku eksplozji materiału miotającego zachodzi nagły skokowy wzrost ciśnienia. To zaburzenie rozchodzi się z prędkością około 335 m/s, czyli zbliżoną do prędkości dźwięku. Eksplozji materiału kruszącego towarzyszy natomiast tak nagły...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia materiałów wybuchowych

  Pomimo że spalanie zachodzi w procesach deflagracji bądź detonacji, zależnie od rodzaju mate­riału wybuchowego, to procesy chemiczne zacho­dzące podczas spalania są w swej istocie zawsze takie same. Gwałtowne spalanie przekształcające się w eksplozję wymaga większej ilości tlenu, niż może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest fala uderzeniowa wytwarzana przez materiał wybuchowy?

  Gdy detonuje się materiał wybuchowy kruszący, wytwarzana jest fala uderzeniowa rozchodząca się poprzez materiał z prędkościami od 7000 do ponad 30000 km/h ! Przejście fali powoduje detonację kolejnych części materiału, dzięki czemu całość materiału wybucha prawie jednocześnie. Stąd falę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to siła rażenia materiałów wybuchowych?

  Właściwości wybuchowe pewnych materiałów biorą się stąd, że podczas ich gwałtownego spala­nia wydzielają znaczne ilości energii. Proces ten musi być zapoczątkowany przez dostarczenie pew­nej, stosunkowo niewielkiej porcji energii. W efek­cie otrzymujemy znacznie więcej energii, której wydzielaniu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfred Nobel

  Rozwiązanie problemu czułości nitrogliceryny zna­lazł szwedzki chemik Alfred Nobel. W 1867 roku stwierdził on, że mieszając nitroglicerynę z pew­nym rodzajem glinki, zwanym ziemią okrzemko­wą, można uzyskać substancję wybuchową stosun­kowo bezpieczną i niewrażliwą na niezbyt ostrożne...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy na Marsie istnieje życie?

  Odkrycie, które może okazać się najbardziej zna­czącym w historii astronomii, zostało dokonane nie w kosmosie lecz, na Ziemi - i to wcale nie w obserwatorium. Geolodzy prowadzący badania na Antarktydzie odkryli w lodach szczątki kilku meteorytów, którym przypisano marsjańskie po­chodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze materiały wybuchowe

  Pierwsze bomby napełniano zwykłym prochem strzelniczym. Współczesne materiały wybuchowe mogą wytworzyć niszczącą falę uderzeniową rozchodzącą się z prędkością naddźwiękową. Proch strzelniczy był pierwszym materiałem wybuchowym. Produkowany jest do dziś, lecz wykorzystuje się go głównie do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co dzieje się na niebie?

  W ciągu kilku ostatnich lat obserwatorzy kosmo­su również poczynili różne odkrycia. Do użytku weszła bowiem nowa generacja gigantycznych tele­skopów. Odbijają one światło za pomocą wielu odpowiednio i precyzyjnie ustawionych małych luster, dzięki czemu mogą pokonać barierę 5-6 metrów średnicy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt

Do góry