Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsi konstruktorzy śluz

  Wprowadzenie wrót wspornych jest przypisywane znakomitemu humaniście i inżynierowi Leonardo da Vinci. Swego czasu był on inżynierem na dwo­rze księcia Mediolanu i parał się budową kanałów, wprowadzając między innymi w 1482 roku wyżej opisaną konstrukcję wrót śluzy. Śluzy z początku byty...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śluzy

  Śluzy były budowane na rzekach przystosowywa­nych do prowadzenia żeglugi. Przykładowo jeśli zbudowano kanał w celu ominięcia wodospadu, należało przewidzieć metodę przeniesienia statków pomiędzy poziomami wody. Identyczny problem pojawiał się, gdy na rzece spiętrzano wodę, budu­jąc...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały żeglugowe

  W swej drodze od źródeł do morza rzeka pokonuje pewną różnicę poziomów. Im większe nachylenie jej łożyska, tym szybszy jest nurt. Kanał żeglugo­wy nie musi rozpoczynać się w źródle rzeki, a koń­czyć w zbiorniku, do którego rzeka wpada. Kanały nie są w stanie przyjąć dużej ilości wód...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana poziomu na kanałach

  Jednym ze sposobów pokonania różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi sekcjami kanału było holowanie statków po specjalnych pochylniach łączących ich brzegi. Włoski podróżnik Marco Polo opisywał taki system stosowany w XIII wieku na Wielkim Kanale w Chinach. Taka sama technika była wykorzystywana...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały

  Wiele kanałów wybudowanych daw­niej jest zbyt wąskich, by mogły być dziś wykorzystywane do żeglugi to­warowej. Jednak w niektórych kra­jach kanały wciąż stanowią ważne arterie komunikacyjne. Każdy sztuczny, otwarty ciek wodny można nazwać kanałem. Kanały dzielimy na. melioracyjne - służące...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne drążenie tunelu

  Przed rozpoczęciem budowy jakiegokolwiek tunelu przeprowadza się dokładne rozpoznanie geo­logiczne podłoża. Wykonywane są odwierty i prób­ne prace górnicze, a pobrane próbki skał podda­wane są wnikliwej analizie. Pomimo to, w czasie trwania prac może dojść do niespodzianek zwią­zanych z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tunel pod kanałem La Manche

  Ideę połączenia Francji i Wielkiej Brytanii tune­lem poprowadzonym pod kanałem La Manche sfor­mułował jako pierwszy francuski inżynier Albert Mathieu w roku 1802. Aż do 1865 roku, gdy zaczę­to pobierać próbki skał zalegających pod dnem kanału, pomysłem tym nikt się nie zajmował. Badanie dna...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tunele pod wodą

  Jednym z pierwszych tuneli przeprowadzonych pod dnem rzeki był tunel pod Tamizą w Londynie, łączący dzielnice Rotherhithe i Wapping. Pierwsze plany jego budowy powstały w roku 1805, lecz już w 1808 porzucono ten pomysł. Odżył on na nowo w roku 1823, a w 1825 rozpoczęto prace. Z począt­ku roboty...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tunele kolejowe

  Otwarcie w 1825 r. w północnej Anglii pierwszej linii kolejowej otworzyło nowy rozdział w historii transportu. Techniki rozwinięte przy budowie tune­li na kanałach zastosowano do ich drążenia na szla­kach kolejowych. W tamtych czasach większość prac wykonywano ręcznie. Urobek zaś wywoziły z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tunele

  Dawniej budowa wielkich tuneli wymagała wieloletniej pracy dziesiątek tysięcy niewolników. Dziś niewolników zastąpiły potężne maszyny drążące skały, lecz wciąż wybudowanie tunelu wymaga wielu lat pracy. Od zarania cywilizacji drążono tunele. Jedne z nich stanowiły dojścia do podziemnych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt

Do góry