Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Faks i e-mail

  Telefaksy zastępują dziś stare, wprowadzone do użytku w latach trzydziestych, teleksy. Teleks pozwala przesyłać informację wystukaną na kla­wiaturze do odbiornika pod postacią sygnałów elek­trycznych. Odbiornik przetwarza te sygnały na tekst. Faks ma nad tym systemem olbrzymią prze­wagę - może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia telefoniczne

  Abonenci połączeni są ze sobą dzięki sieci telefo­nicznej, której głównym elementem są centrale. Pierwszą centralę telefoniczną uruchomiono, w 1878 roku, w stanie Connecticut w USA. Z po­czątku połączenia były realizowane ręcznie przez operatorów. Pierwsza centrala automatyczna pow­stała w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia powstania telefonu

  W 1876 roku Alexander Grahama Bell jako pierw­szy opatentował urządzenie, za pomocą którego można przesyłać na odległość mowę. W mikrofo­nie jego telefonu fale dźwiękowe padały na giętką membranę, do której przymocowano magnes stały. Membrana z magnesem wibrowały, co, dzięki zja­wisku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telegraf Morse'a

  W czasie gdy Wheatstone i Cooke budowali tele­graf w Anglii, w Stanach Zjednoczonych ekspery­mentował z podobnym urządzeniem malarz Samuel Morse. Jego pomysł polegał na tym, by każdą lite­rę zaszyfrować w postaci kombinacji krótkich i dłu­gich sygnałów. Sygnały przesyłano po drucie, naci­skając...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telegraf Wheatstone'a

  Pierwszy telegraficzny system przesyłania infor­macji stworzyli w 1837 roku dwaj Anglicy, Charles Wheatstone i William Cooke. Odbiornik telegra­ficzny ich pomysłu składał się z pięciu igieł magne­tycznych, umieszczonych na planszy z wypisany­mi literami alfabetu. Nadawany sygnał odchylał dwie z igieł...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest telegraf?

  Telegraf, czyli pierwsze elektrycz­ne urządzenie do przesyłania informacji na odległość, wyko­rzystywał technikę cyfrową. Wyna­leziony później telefon przesyłał dźwięki w postaci sygnałów ana­logowych. Obecnie znowu zaczyna się era telefonii cyfrowej. D o stworzenia prostego, elektrycznego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co ile (czy w ogóle) trzeba wymieniać olej w motocyklu?

  Jeżdżę 3 sezony i ok 5 tys. km bez wymiany - trzeba wymieniać?

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /webcatpl Dodano /31.01.2012 Znaków /66

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery pływowe

  Bariery pływowe są zaporami wyposażonymi w bramy wodne, które można w miarę potrzeby otwierać bądź zamykać, aby kontrolować przepływ wody. Czasem używa się ich do gromadzenia wody pływowej celem wykorzystania jej energii przy produkcji elektryczności. Jedna z takich barier została wzniesiona i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapory

  Wśród budowli, których zadaniem jest wytrzymać napór mas wody są zapory oraz bariery pływowe. Zapory (tamy) buduje się w celu utworzenia sztucz­nych zbiorników wodnych oraz kontroli przepływu wody w rzekach, by zapobiegać klęskom powo­dzi. Zapora spiętrza wodę, tworząc próg wodny idealny do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kafary

  Pale są wbijane za pomocą urządzeń zwanych kata­rami. Pierwsze kafary zastosowano już 2 tysiące lat przed naszą erą w Egipcie. Maszyny te były nie­skomplikowane, wbijanie polegało na opuszcza­niu na wierzchołek pala ciężkiego przedmiotu - na przykład bloku skalnego. Blok podciągano następ­nie do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt

Do góry