Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje modulacji radiowej

  Stacje nadające w paśmie fal długich i średnich używają do transmisji modulacji amplitudowej (AM). Oznacza to, że sygnał modulujący zmienia amplitudę fali nośnej. Tak nadawane sygnały są zniekształcane przez burze i oddziaływanie sil­nych domowych urządzeń elektrycznych. Dzieje się tak, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały radiowe

  Nadajnik radiowy wytwarza szybkozmienny przebieg elektryczny zwany falą nośną. Jest ona wzmacniana i przekazywana do anteny, która emituje ją w eter. Niemodulowane fale nośne mogą być przerywane, by reprezen­towały kropki i kreski z alfabetu Morse'a. W ten sposób działa telegraf bez drutu. Moż­na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transmisje radiowe

  Technologia elektroniczna potrzebowała czasu, aby się rozwinąć i upowszechnić, poza tym pierw­sze lampy elektronowe były stosunkowo drogie. Gdy w latach dwudziestych XX wieku rozpoczę­to nadawanie audycji radiowych, ludzie słuchali ich za pomocą słuchawek podłączonych bezpo­średnio do odbiornika...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telefon bez drutu

  Pomysłem leżącym u podstaw przekazywania dźwięku za pomocą fal radiowych było zastoso­wanie mikrofonu do ich modulowania. Fessenden rozpoczął prace w 1900 roku od prób transmisji na niewielkich odległościach. Ówczesne odbiorniki radiotelegraficzne były niekiedy wyposażane w słuchawki, by operatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak ulepszano nadawanie i odbioranie fal elektromagnetycznych?

  Nadajniki iskrowe produkowały sygnał bardzo zaszumiony, który z kolei powodował znaczne zakłócenie emitowanej fali nośnej. Z tego powo­du Fessenden przeprowadzał swe późniejsze eks­perymenty z użyciem alternatora (generatora prądu przemiennego), specjalnie zaprojektowanego do wytwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radiowe połączenia międzykontynentalne

  Do 1899 roku Marconiemu udało się uzyskać łącz­ność na dystansie około 50 km, tak więc połącze­nie radiowe Wielkiej Brytanii z Francją poprzez kanał La Manche przestało być problemem. Lecz jego triumf nadszedł w grudniu 1901 roku, gdy fale radiowe przeleciały ponad Atlantykiem. Odbiornik...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telegraf bez drutu

  Badania rozpoczęte przez Hertza były kontynu­owane przez wielu naukowców i inżynierów z całego świata. Najbardziej zasłużył się w historii radiofonii Włoch Guglielmo Marconi W czerwcu 1896 roku Marconi opatentował pierwszy nadają­cy się do praktycznego użytku system radiowy, nazywany podówczas...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telefony komórkowe

  W ostatnich latach trwa bardzo intensywny rozwój sieci telefonii komórkowej. Małe przenośne aparaty, zasilane bateriami, umożliwiające przepro­wadzenie rozmowy z prawie dowolnego miejsca stały się już normalnym zjawiskiem. Rozmowa jest transmitowana w postaci fal radiowych do naj­bliższej stacji...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są światło­wody?

  Miedziane kable podmorskie przekazujące sygnały analo­gowe, są powoli zastępowane światłowodami, którymi wędrują , sygnały cyfrowe pod postacią impulsów świetlnych. Światło­wody mają wiele zalet, polepsza się jakość transmisji i nie są potrzebne tak gęsto rozmieszczo­ne wzmacniaki, których...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia radia

  Pierwsze transmisje radiowe z oddalonych miejsc zadziwiały słuchaczy. Z biegiem czasu radio spowszedniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów. Fale radiowe są formą promieniowania elek­tromagnetycznego. Teorię przewidującą i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt

Do góry