Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Dwa procesy oczyszczania ścieków

  Należy jednak oczyszczać możliwie dużą ilość ście­ków, by nie skazić wód. Oczyszczanie składa się zwykle z dwóch procesów, zwanych oczyszcza­niem wstępnym i zasadniczym. Oczyszczanie wstępne polega na oddzieleniu od cieczy części stałych. W procesie oczyszczania zasadniczego pozostałe w...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /5 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsalanie wody

  W tych częściach świata, gdzie zasoby świeżej wody są ograniczone, stosuje się czasami odsala­nie wody morskiej. Proces odsalania może odby­wać się na wiele sposobów. Często słona woda jest po prostu gotowana i w ten sposób odparowy­wana od soli. Następnie para zostaje schłodzona i otrzymuje się...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczyszczanie ścieków

  Większość ścieków poddawana jest obecnie przeróbce w oczyszczal­niach, tak by mogła powrócić do rzek, nie stwarzając zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jednak ilość zanieczyszczeń trafiających do mórz jest wciąż duża. W ciągu ostatnich dwóch stuleci gwałtow­ny wzrost populacji oraz...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest koagulacja wody?

  Ale nawet po przejściu przez mikrofiltry, woda wciąż jeszcze zawiera malutkie elementy, takie jak martwe bakterie i drobiny nierozpuszczalnych w wodzie minerałów. Elementy te, obecność któ­rych powoduje, że woda wygląda na mętną lub lekko zabarwioną, zostają usunięte w procesie zwanym koagulacją...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega napowietrzanie wody?

  Po filtrowaniu woda bywa napowietrzana, w celu zwiększenia ilości zawartego w niej tlenu. Daje to wodzie świeższy smak i sprawia, że jest mniej kwaśna, ponieważ usunięty zostaje z niej dwu­tlenek węgla. Działanie urządzeń napowietrza­jących (aeratorów) polega na maksymalnym zwiększaniu powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaopatrzenie w wodę

  W kwestii zaopatrywania się w wodę ludzie polegali kiedyś na tym, co mogli znaleźć w rzekach, jeziorach, strumieniach i źródłach. Jednak rozwój przemysłu i gwał­towny wzrost populacji sprawiły, że niezbędne stało się ściślejsze nadzorowanie dostaw wody, chociażby po to, by uniknąć ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ zmiany ciśnienia na ciecze i gazy?

  Zwykle mówi się, że woda zamarza w temperatu­rze 0°C, a wrze w 100°C, jednak jest to prawdą jedynie! dla normalnego ciśnienia atmosferyczne­go. Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę w jakiej woda zmienia stany skupienia. Zwięk­szenie ciśnienia obniża temperaturę topnienia lodu, czy też...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje transportu lądowego?

  Na lądzie transport odbywa się rzekami, kanała­mi, drogami kolejowymi oraz kołowymi. Do przesyłania gazu ziemnego i ropy naftowej wyko­rzystuje się rurociągi. Najdłuższą tradycję ma transport rzeczny. W osiemnastym wieku zaczęto budować kanały, które jednak przegrały w rywalizacji z koleją...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób odbywa się ruch pasażerski?

  W ciągu ostatnich dwustu lat znacznie wzrósł ruch pasażerski. Do 1950 roku odbywał się on głównie drogą morską. Obecnie jednak nic nie jest w stanie zastąpić samolotu, szczególnie w podróżach na duże odległości. Każde większe miasto ma przynajmniej jedno, a niektóre nawet cztery, lotniska...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest transport morski?

  Przy podejmowaniu decyzji o wyborze naj­dogodniejszego środka transportu zawsze należy kierować się dwoma czynnikami. Po pierwsze masą konkretnego surowca, produk­tu, lub liczbą osób, które mają być przewiezione; po drugie odległością. Transport wodny jest niewątpliwie najbardziej opłacalny przy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt

Do góry