Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie mórz

  Brudne rzeki spływają do mórz i w rezultacie wiele kilometrów plaż jest zanieczyszczonych w stopniu zagrażającym zdrowiu ludzi. Przez długi czas w wielu miejscowościach wypoczynkowych na polskim wybrzeżu Bałtyku obowiązywał zakaz wchodzenia do wody. Dotyczył on prawie całej Zatoki Gdańskiej oraz...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola stanu czystości wód

  Celem określenia stanu czystości wód instaluje się na rzekach automatyczne stacje pomiarowe, któ­rych zadaniem jest regularne wykonywanie analizy zasadowości lub kwasowości wody, stężenia w wodzie szkodliwych związków chemicznych oraz określenia kilku innych współczynników cha­rakteryzujących...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie gleby

  Zanieczyszczenia gleby należą do najtrudniejszych do kontrolowania i usunięcia. Glebę zanieczysz­czają śmieci domowe i przemysłowe, trafiające na wysypiska. Również wysuszone i sprasowane osady z oczyszczalni ścieków są składowane na lądzie. Osady te zawierają wiele cennych związ­ków azotu i...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie rzek

  Substancje zanieczyszczające glebę są spłukiwane do strumieni i rzek. Prowadzi to do poważnego zatrucia wód śródlądowych. Dochodzą do tego jeszcze nawozy sztuczne, które akumulują się g w ciekach wodnych, gdzie powodują masowy rozwój organizmów roślinnych. Nierozkładalne często pestycydy...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie środowiska

  Działania na rzecz redukcji skaże­nia środowiska naturalnego mają kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia życia na Ziemi. Są one bardzo kosztowne i muszą być po­dejmowane przez rządy i organi­zacje międzynarodowe. Oznacza to, że wszyscy ludzie będą musieli ponieść część niemałych kosztów...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sortowanie śmieci

  Duże ilości odpadów papierowych, metalowych, plastykowych i szklanych są wykorzystywane powtórnie w procesie recyklingu (utylizacji). Większość tych materiałów jest w krajach zachod­nich zbierana do specjalnych pojemników jeszcze w domach lub fabrykach. Lecz pozostałe śmieci także zawierają wiele...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spalanie śmieci

  Spalanie śmieci w temperaturze pomiędzy 750°C a 1000°C w specjalnym piecu jest najskuteczniej­szą metodą zmniejszania ich objętości. Gdzie­niegdzie piece do spalania śmieci używane są do podgrzewania wody, którą ogrzewa się sąsiadują­ce osiedla. Należy zauważyć, że nie można wyko­rzystać w...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowanie śmieci

  Systemy kanalizacyjne do odprowadzania ścieków były używane już jakieś 5000 lat temu. Zorgani­zowane zbieranie i składowanie śmieci to stosun­kowo nowy wynalazek. We wspólnotach pierwot­nych przenoszono się na inne miejsce, gdy nie można było znieść smrodu bijącego od śmietniska. Lecz gdy...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmieci - składowanie i utylizacja

  Corocznie ludzie na całym świecie wyrzucają miliardy ton śmieci. Jednakże nie wszystkie te odpadki są bezużyteczne. Niektóre materia­ły nadają się do przerobienia, inne można spalić, aby uzyskać energię, Śmieci są użytecznym źródłem surowców, jednakże zbieranie ich wymaga dużych...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Butelki zwrotne

  Duża ilość napojów sprzedawana jest w butelkach zwrotnych, za które przy zakupie pobiera się kau­cję. Kaucja jest zwracana, gdy oddajemy pustą butelkę. W ten sposób nabywca jest zachęcany do zwrotu opróżnionych butelek, które następnie odkupywane są od sklepu przez wytwórcę napoju i powtórnie...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt

Do góry