Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsze żarówki

  Chociaż łuk węglowy dawał bardzo silne światło, te lampy były wielkie, ciężkie, brudne, wymaga­jące ciągłego czyszczenia. Naukowcy zaczęli po­szukiwać czegoś innego. Eksperymentowali z przepuszczaniem prądu elektrycznego przez cienkie przewodzące włókno; włókno rozgrzewa się, rozżarza i...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie gazu w oświetleniach

  W roku 1798 r. Szkot William Murdock spalał gaz węglowy, aby oświetlić jaskinię opodal swe­go kornwalijskiego domu. Dwanaście lat później używał go do oświetlenia swego domu w Re­druth. Potem, w fabryce koło Birmingham, pró­bował zbudować system oświetleniowy wykorzy­stujący gaz węglowy. W...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampy Arganda

  Nowoczesna era oświetlenia rozpoczęła się z wy­nalazkiem lamp naftowych, którym, w 1784 r., swój najbardziej rozwinięty wczesny kształt nadał Szwajcar Ami Argand. Jego lampy miały knot rurkowy; powietrze zasysane było przez śro­dek jak i z boku. Pomagało to wytworzyć jasny płomień z bardzo małą...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświetlenie

  Istoty ludzkie nauczyły się używać ognia do oświetlenia przynajmniej 500000 lat temu. Przez stulecia doskonalono sposoby oświetlenia. Dzisiaj całe ulice i budynki można oświetlić jednym pstryknięciem przełącznika. Niemożliwe jest stwierdzenie, jak dawno temu człowiek po raz pierwszy użył kno­ta...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralne ogrzewanie

  Pomysł centralnego ogrzewania, w którym poje­dyncze źródło ciepła ogrzewa cały budynek, ma antyczny rodowód. Pierwszym znanym nam zre­alizowanym systemem co. było rzymskie hypokaustum. Pod kamienną podłogą i w ścianach willi istniał system kanałów, którymi krążyło gorące powietrze. Uzyskiwano...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia w wyniku powstawania ciepła

  Wszystkie grzejniki i piece spalające jakieś pali­wo wytwarzają sadzę oraz zwykle trujące gazy spa­linowe. Spaliny odprowadzane są z pieca poprzez komin. Jednak wciąż jeszcze odprowadzenie spa­lin wytwarzanych przez niewielkie pokojowe grzej­niki na gaz lub olej bazuje wyłącznie na dobrej wentylacji w...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób jest przekazywane ciepło?

  Ciepło może być przekazywane poprzez promie­niowanie, przewodnictwo bądź konwekcję, lub przez kombinację tych procesów. Promieniowanie cieplne jest rodzajem promieniowania elektroma­gnetycznego, tak jak światło lub fale radiowe, różni się od nich tylko długością fal. W ośrodkach takich, jak na...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrzewanie

  Gdy spada temperatura naszej skóry, czujemy chłód, lecz spadek temperatury naszego ciała może być dla nas niebezpieczny. Dlatego w większości stref klimatycznych ogrzewanie mieszkań jest niezbęd­nym warunkiem zarówno komfor­tu, jak i zdrowia mieszkańców. W wielu jeszcze domach pokoje ogrzewa się...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

  Hałas nie jest niczym nowym w aglomeracjach miejskich, ale systematyczne badania nad jego wpływem na człowieka i środowisko rozpoczęto stosunkowo niedawno. Pierwsze duże opracowanie na temat skażenia hałasem powstało w 1960 roku i dotyczyło Londynu. Oprócz czysto technicznych trudności pomiarowych...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia atmosfery

  Zanieczyszczenie atmosfery jest często widoczne gołym okiem. Nieobcy jest nam widok dymiących kominów oraz sadzy wydobywającej się z rur wydechowych ciężarówek. Dym jest mieszaniną wielu związków chemicznych. Jego toksyczność wzra­sta przy słonecznej pogodzie wskutek zachodze­nia reakcji...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /4 239

  praca w formacie txt

Do góry