Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Jak powstaje światło?

  Podobnie jak elektryczność, światło może być otrzymywane z innych rodzajów energii. Światło i inne formy promieniowania elektromagnetycz­nego produkowane przez Słońce są wynikiem reakcji jądrowych, w trakcie których wodór za­mienia się w hel. W przypadku płonącego węgla bądź drewna, energia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale i cząstki światła

  Około III w. p. n. e. Grecy zauważyli, że światło jest w jakiś sposób emitowane z takich ciał jak Słońce, czy żarzący się węgiel. Jednak to, w jaki sposób tworzą się promienie świetlne i jak prze­mieszczają się w przestrzeni, przez wieki pozo­stawało zagadką. W XVII w. Newton i inni...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działają soczewki?

  W aparatach fotograficznych i urządzeniach op­tycznych soczewki wykorzystywane są do za­łamywania światła w celu otrzymania odpowied­niego obrazu danego przedmiotu. Obrazy uzyska­ne przez soczewki tanich teleskopów charak­teryzują się kolorową obwódką wokół swoich krawędzi. Spowodowane jest to...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są barwy podstawowe światła?

  Jak pokazał Newton, białe światło można uzy­skać łącząc ze sobą kilka promieni, każdy w in­nym kolorze tęczy. Istnieje jednak prostszy spo­sób. Wystarczy połączyć trzy kolory - czerwony, zielony i niebieski - żeby otrzymać światło białe. Kolory te nazywamy barwami podstawowymi. Inne kolory...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pryzmat?

  W XVII w. angielski naukowiec Izaak Newton prowadził badania nad naturą światła. Używał on trójkątnego pryzmatu do rozszczepiania promieni słonecznych na widmo. Zauważył, że przy pomo­cy drugiego pryzmatu widmo może zostać z po­wrotem skupione "i utworzyć wiązkę białego światła. Stanowiło to...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje tęcza?

  Tęcza powstaje jako wynik przecho­dzenia promieni słonecznych przez krople deszczu. Przechodząc z jed­nego ośrodka do drugiego światło często załamuje się, przy czym promienie o różnych barwach zatamują się pod różnym kątem. Białe światło słoneczne składa się z promieni o różnych kolorach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale elektromagnetyczne

  Widmo optyczne stanowi jedynie część szerokie­go pasma promieniowania, zwanego widmem elektromagnetycznym. Do widma elektromagne­tycznego należą promienie gamma, promienie X, nadfiolet, podczerwień i fale radiowe. Wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego są falami poruszającymi się z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie barwy ma świało?

  0 świetle słonecznym mówimy, że jest białe lub bezbarwne. Nie do końca jest to prawdą, ponie­waż białe światło jest faktycznie mieszanką pro­mieni świetlnych o wielu kolorach. Czasami można to zaobserwować, kiedy promienie słońca rozszczepiają się w kroplach deszczu, produkując zjawisko zwane...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest światło?

  Światło jest niezwykle ważną formą energii. Życie na ziemi nie mogłoby istnieć bez światła słonecznego. Promieniowanie świetlne pobudza zmysł wzroku, promienie lasera natomiast speł­niają wiele użytecznych funkcji - od przenoszenia informacji, do przecinania stali. Rzeczy, które widzimy albo same...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolacja termiczna lodówek i zamrażarek

  Kluczowe znaczenie dla lodówek i zamrażarek ma dobra izolacja termiczna, inaczej ciepło z zewnątrz mogłoby znacznie podnosić temperaturę wewnątrz urządzenia. Bez właściwej izolacji chłodziarka zużywałaby także bardzo dużo energii, gdyż agre­gat musiałby pracować bez przerwy, by usunąć wciąż...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry