Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest mikroskop?

  Szkło powiększające jest użyteczne podczas pracy z niewielkimi przedmiotami. Jednak gdy chcemy osiągnąć naprawdę znaczne powiększenia przy jak najmniejszych zniekształceniach obrazu trzeba użyć układu co najmniej dwóch soczewek. Takie urządzenie to mikroskop. Podstawowy model mikroskopu składa się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki fotografii

  W początkowym okresie fotografii naświetlenie jednego tylko zdjęcia zajmowało częstokroć cały dzień. Fotografia zyskała popularność, gdy rozwój materiałów światłoczu­łych umożliwił zwykłym ludziom szybkie i łatwe robienie zdjęć. Podczas robienia zdjęcia obiektyw projektu­je obraz kadru na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /2 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teleskop Newtona (reflektor)?

  Pierwsze teleskopy refrakcyjne nie były wolne od wad. Jedną z poważniejszych była aberracja chro­matyczna, wynikająca z tego, że promienie świa­tła o różnej długości fali załamują się w szkle pod nieco innym kątem i są ogniskowane (czyli sku­piane) w nieco innym miejscu, a przejawiająca się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są lunety?

  Gdy potrafiono już wytwarzać skupiające soczew­ki powiększające, to naturalnym dążeniem ludzi było uzyskanie jak największych powiększeń przez równoczesne użycie dwóch takich szkieł. Podczas prób ktoś odkrył, że można oglądać po­większone obrazy dalekich przedmiotów jeśli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teleskop Galileusza (refraktor)?

  Teleskop został skonstruowany w 1608 r. przez niderlandzkiego optyka Hansa Lippersheya, jed­nak to Galileusz pierwszy zdał sobie sprawę z uży­teczności tego wynalazku i ulepszył jego kon­strukcję. Dzięki temu dokonał wielu znaczących odkryć astronomicznych. Wypukłe soczewki obiektywu teleskopu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy wynaleziono szkła powiększające?

  Bardzo mocne soczewki skupiające używane są ja­ko szkła powiększające, czyli lupy. Najstarsze po­większające przyrządy optyczne datowane są na ok. 20 wieków wstecz. Źródła greckie i rzymskie opisują jak używać zaokrąglonego szklanego na­czynia wypełnionego wodą do otrzymywania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działają soczewki oka?

  Układ optyczny oka składa się z wypukłej (sku­piającej) soczewki zbudowanej z przezroczystych komórek podatnych na zmiany kształtu, oraz znaj­dującej się przed nią również wypukłej błony wypełnionej płynem, zwanej rogówką. Właśnie na rogówce zachodzi, mówiąc obrazowo, 80% całego ślinienia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są instrumenty optyczne?

  Instrumenty optyczne pomagają nam poznać otaczający świat. Teleskopy umożliwiają badanie odległych obiektów kosmicznych, podczas gdy mikroskopy dają wgląd w strukturę mikroświata, takiego na przykład jak pojedyncza komórka. Nasze oczy są doskonale zaprojektowanymi instrumentami optycznymi. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest bioluminescencja?

  Niektóre bakterie, grzyby, skorupiaki, owady, ry­by i inne organizmy żywe emitują światło. Zja­wisko to nosi nazwę bioluminescencji i jest formą luminescencji, w której światło powstaje w wyni­ku utleniania substancji zwanej lucyferną. Jednym z najbardziej użytecznych źródeł światła jest laser...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są miraże?

  Miraż jest iluzją często obserwowaną na pustyniach. Słońce rozgrzewa powierzch­nię, od czego rośnie także temperatura znajdującego się nad nią powietrza. Różni­ce temperatury na różnych wysokościach powodują, że biegnące promienie świetlne ulegają silnej refrakcji (wyżej). W związku z tym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt

Do góry