Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Wideo w domu

  W latach siedemdziesiątych system kwadrup­leksowy zastąpiono nowym formatem zwanym C. Do zapisu używano taśmy o szerokości 2,5 cm, czyli o połowę węższej niż taśma systemu „quad".Nowy format zapoczątkował rozwój współczesnych magnetowidów domowych. Magnetowidy pracujące w formacie C były...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kwadrupleksowy

  Pierwszy naprawdę praktyczny system wideo powstał w roku 1956. System ten, nazywany kwad­rupleksowym bądź „quadem", rozwiązywał pro­blem ogromnych ilości zużywanej taśmy. Zapis informacji odbywał się nie wzdłuż, a w poprzek taśmy, przy niewielkich prędkościach jej przesu­wu i znacznej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis obrazu telewizyjnego

  We wczesnym stadium rozwoju telewizji obraz można było transmitować i odbierać wyłącznie „na żywo". Ze względu na częstotliwość zmian syg­nału wizyjnego nie istniała metoda jego zapisu na żadnym nośniku - w przeciwieństwie do kamery filmowej kamera telewizyjna nie wytwarzała serii...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa telewizja cyfrowa?

  Obecnie programy telewizyjne nadawane są meto­dą analogową. Oznacza to, że zmiany intensyw­ności sygnału są proporcjonalne do zmian jasno­ści koloru na ekranie telewizora. Metoda ta ma wady, gdyż wskutek interferencji powstają błędy prowadzące do pojawiania się niepożądanych efek­tów. Może to...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa telewizja satelitarna i kablowa?

  Telewizja kablowa przesyła sygnał światłowodem bezpo­średnio do donnie W ten sposób można przesłać znacznie więcej kanałów niż z użyciem fal radio­wych. Telewizja satelitarna wykorzystuje specjal­ne satelity telekomunikacyjne umieszczone na orbi­tach geostacjonarnych nad pewnymi punktami na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa telewizor?

  Odbiornik telewizyjny, czyli telewizor, odbiera poprzez antenę sygnały telewizyjne, wzmacnia je, po czym jego układ strojony wybiera sygnał nada­wany na wybranej częstotliwości. Sygnał ten, po oddzieleniu od fali nośnej, jest separowany na po­szczególne składniki, niosące informacje o dźwię­ku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa kamera telewizyjna?

  W typowej kamerze kolorowej światło jest roz­dzielane na trzy barwy podstawowe: zieloną, czerwoną oraz niebieską, które formują oddzielne obrazy w trzech lampach analizujących. Sygnały elektryczne odpowiadające trzem kolorom (chrominancja) są uzupełniane informacją o jasności (luminancja) i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki telewizji

  Pomysł przesyłania obrazów na odległość za pomocą sygnałów elektrycznych narodził się w latach 70. ubiegłego stulecia. Wprowa­dzana obecnie telewizja cyfrowa jest technicznie bardzo odległa od tamtych pierwotnych pomysłów. Idea telewizji (od łacińskiego video - widzieć, i greckiego tele -...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekcja automatyczna filmu

  Załadowanie do konwencjonalnego projektora szpuli zawierającej 1,8 km taśmy filmowej (co od­powiada mniej więcej godzinie filmu) byłoby dość trudne. Stąd też długometrażowe filmy są dostar­czane do kin na kilku taśmach, które ładuje się do dwóch odrębnych projektorów. By zachować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dodaje się ścieżkę dźwiękową do filmu?

  Muzykę i inne dźwięki dodaje się do filmu już po skończonym montażu. Muzyka powinna pasować do tego, co dzieje się na ekranie, tak więc często muzycy pracują w studiu wyposażonym w projek­tor i ekran. Kierownik dźwięku oglądający film podczas nagrywania muzyki dba, by poszczególne sekwencje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt

Do góry