Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest pompa wyporowa?

  Pompa Bolsena jest przykładem tzw. pompy wypo­rowej. Oznacza to, że przy każdym ruchu tłoka jest przemieszczana pewna objętość cieczy lub gazu. W pompach tych stosuje się tak zwane zawory zwrotne, które pozwalają wyłącznie na jedno­kierunkowy przepływ wody. Typową pompą wyporową tłokową jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pompy?

  Pompy należą do najszerzej stosowanych maszyn. Zwykle poruszający się tłok lub wirnik przesuwa ciecz wzdłuż rury, Jednak w niektórych pompach nie ma żadnych ruchomych części. Jeden z najpowszechniejszych sposobów wy­korzystania pompy polega na wydobywaniu wody spod ziemi, ewentualnie z rzeki bądź...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak odzyskać materiały po wyburzeniu budynku?

  Po obróceniu budynku w hałdę gruzu teren jest oczyszczany za pomocą ładowarek, a wywrotki wywożą materiał na wysypiska. Duża część z tego gruzu jest jednak odzyskiwana. Drewno oddziela się od elementów kamiennych i ceramicznych (cegieł) w zbiornikach wodnych, gdzie drewno unosi się na powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są rozsadzacze gazowe i hydrauliczne?

  Niekiedy skruszyć trzeba wyjątkowo duże kawałki betonu bądź kamienie. Jednakże nie zawsze moż­liwe jest skorzystanie SI materiałów wybuchowych, choćby z powodu ryzyka uszkodzenia sąsiednich budynków bądź też spowodowania obrażeń u ich mieszkańców. W takich wypadkach stosuje się urządzenia do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozbierać nowoczesne budynki?

  W wielu nowoczesnych budynkach stosuje się belki bądź dźwigary z tzw. kablobetonu, sprężanego po stwardnieniu. Wzdłuż belki kablobetonowej bie­gną w specjalnych kanałach stalowe „ścięgna", a jeśli w belce pojawiają się naprężenia* wygina się ona pośrodku ku górze. Podczas wznoszenia budynku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wykorzystuje się materiały wybuchowe przy wyburzaniu budynków?

  Materiały wybuchowe należą do najefektywniej­szych środków burzących. Zwykle ładunki umiesz­cza się w starannie wybranych miejscach u pod­stawy budynku. Po zdetonowaniu ładunków ściany nośne ulegają zniszczeniu, co powoduje zawale­nie się budynku do środka. Prace z wykorzystaniem materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawalenie kontrolowane

  Gdy trzeba na przykład zburzyć wysoki komin ceglany, najpierw mierzy się jego wysokość, by określić granice obszaru, na który może spaść gruz podczas jego przewracania. Kierunek w jakim powinien, zgodnie z wcześniejszymi obliczenia­mi, upaść komin wybiera się tak, by zredukować prawdopodobieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burzenie konstrukcji betonowych

  Podczas burzenia konstrukcji zbudowanych w znacznej części z betonu zwykle najpierw pra­cują młoty hydrauliczne. Maszyny te służą do rozkruszania betonu i innych materiałów. Młot jest zamontowany na wysięgniku specjalnego pojazdu gąsienicowego, który musi być przystosowany do poruszania się po...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace rozbiórkowe budynku bez wykorzystania urządzeń mechanicznych

  Znaczna część prac rozbiórkowych jest wykony­wana przez robotników wyposażonych w narzę­dzia ręczne. Mogą to być zwykłe ciężkie młoty, kilofy, młoty pneumatyczne. Gdy jest to koniecz­ne, wznoszone są odpowiednie rusztowania zabez­pieczające miejsce pracy. Najlepiej jest, jeśli prace...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przygotować budynek do rozbiórki?

  Po wybraniu najkorzystniejszej z metod przepro­wadza się operację odłączenia budynku od sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacji i telefonów. Przy tych pracach niekiedy występu­je ryzyko uszkodzenia systemu kabli lub rur przez ciężki sprzęt wykonujący niezbędne wykopy. Aby temu zapobiec...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt

Do góry