Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Jakie były pierwsz rakiety?

  W czasie walk o Orlean w roku 1429 wojska fran­cuskie, dowodzone przez Joannę d'Arc używały rakiet. Jednakże wkrótce rakiety zniknęły z arse­nałów wyparte przez celniejszą i skuteczniejszą broń palną. Od XVI w. rakiet używano na pokazach ogni sztucznych, początkowo we Włoszech a wkrótce w całej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest orbita geostacjonarna?

  Niektóre satelity umieszcza się nad równikiem, tak aby krążyły nad Ziemią zgodnie z kierunkiem jej obrotu na wysokości 35900 km. W tych warun­kach jeden obieg zajmuje im 24 godz. Ale Ziemia obraca się w identycznym tempie, więc pozostają one zawieszone nad tym samym punktem. Taką orbitę nazywamy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są rakiety?

  Rakiety początkowo zostały wymy­ślone jako broń. Dzisiaj potężne rakiety wynoszą w kosmos satelity, ludzi i przeróżne urządzenia. Jed­nakże rakiety przenoszące głowice nuklearne stanowią dziś jedno z poważniejszych zagrożeń dla większości ludzi na całym świecie. Pierwsze rakiety wystrzelono...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest prędkość satelitów?

  Zależność pomiędzy prędkością obiegu a odległo­ścią od Ziemi znana była już w XVII w. W swym dziele dotyczącym grawitacji Izaak Newton podał tę zależność w odniesieniu do Księżyca. Dziś przy obliczaniu orbit sztucznych satelitów korzystamy z tego samego prawa. Jeśli na satelitę nie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są sztuczne satelity?

  Wystrzelenie w 1957 roku przez Związek Radziecki pierwszego sztucznego satelity Ziemi, Sputnika 1, było początkiem podboju kosmo­su. Dziś w każdym prawie zakątku planety ludzie korzystają z usług świadczonych przez satelity. Słowo satelita oznacza towarzysza i odnosi się do sztucznych lub naturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja kosmosu przez Teleskop Hubble'a (TH)

  Zrządzeniem losu, kilka miesięcy po wysłaniu w kosmos TH, wokół otoczonego pierścieniami Saturna rozpętała się burza. Takie burze są ogromną rzadkością i na normalnie spokojnej planecie występują mniej więcej raz na 30 lat. Dlatego naukowcy skierowali teleskop w kierun­ku Saturna, żeby obserwować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegała nieostrość Teleskopu Hubble'a (TH)?

  Błąd krzywizny wynosił tyle ile jedna pięćdzie­siąta szerokości ludzkiego włosa. Wystarczyło to jednak, żeby światło padające na zewnętrzną część lustra było skupiane w innym miejscu, niż światło odbite od jego centralnych partii - zjawi­sko znane jako aberracja sferyczna. Co jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa wzmacniacz radioteleskopu?

  Radioteleskopy często pracują w zakresie naj­krótszych fal radiowych, by uzyskać jak najlepszą rozdzielczość. Postęp w radioastronomii zależał w swoim czasie od rozwoju wzmacniaczy pracujących efektywnie przy częstotliwościach fali radio­wej rzędu kilku gigaherców (GHz). W ognisku anteny...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleskop Hubble'a

  Wysoko nad Ziemią Teleskop Hubble'a (TH) obserwuje Wszechświat z precyzją nieosiągalną dla żadnego teleskopu usytuowanego na Ziemi. Astronomowie zwykle budują swoje obser­watoria na szczytach gór, wyżej od chmur i ponad warstwą zanieczyszczenia atmos­fery ziemskiej. Ale nawet wtedy, uzyskany obraz...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest antena radioteleskopu?

  Antena radioteleskopu może mieć różne formy. Najprostsza składa się z wielu dipoli (par prętów) rozmieszczonych na pewnym obszarze i połączo­nych ze sobą. Ogólnie znana jest antena parabolicz­na w postaci wielkiej wklęsłej miski utworzonej z metalowych prętów, która zbiera fale radiowe z dużej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt

Do góry