Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Jak zwiększać zasięg i precyzję naprowadzanego pocisku?

  Jeżeli pocisk wystrzelono z miejsca, z którego cel nie jest bezpośrednio widoczny, to tor jego lotu można śledzić za pomocą radaru. Na ekranie lampy oscyloskopowej zaznacza się dokładną pozycję celu. Gdy pocisk zostaje wystrzelony, na ekranie pojawia się jego obraz noszący potoczną nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak naprowadza się pociski rakietowe?

  Pociski rakietowe są mało skutecz­ne bez odpowiedniego systemu na­prowadzania na cel. Nowoczesne urządzenia mogą nakierować pocisk rakietowy na niewielki cel wojskowy i zniszczyć go, nie wyrządzając szkód w położo­nych obok obiektach cywilnych. Najprostszą formą naprowadzania na cel jest sterowanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są okna atmosferyczne?

  Atmosfera Ziemi skutecznie zatrzymuje niektóre zakresy promieniowania podczerwonego pocho­dzącego od Słońca. Dzieje się tak, gdyż molekuły gazów z których jest ona zbudowana selektywnie pochłaniają fale elektromagnetyczne o pewnych długościach. Para wodna i dwutlenek węgla pochła­niają prawie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest detekcja promieniowania podczerwonego?

  W systemie noktowizyjnym, w którym promienio­wanie podczerwone pochodzące z obserwowane­go obiektu wystarcza do utworzenia obrazu, nazywamy pasywnym. System aktywny polega na tym, że obiekt jest oświetlany promieniowaniem pod­czerwonym pochodzącym na przykład z lasera. Niektóre elektroniczne detektory...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak długie są fale podczerwone?

  Jak już wspomniano promieniowanie podczerwone różni się częstotliwością od innych form promie­niowania elektromagnetycznego. Częstotliwość decyduje o właściwościach danego typu promie­niowania. Z wielkością tą związana jest ściśle dłu­gość fali promieniowania. Im częściej fale są...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega widzenie w ciemności?

  Oko ludzkie rejestruje światło, czyli promieniowanie widzialne. Istnieją tez urządzenia wykorzystujące niewidzialne promieniowanie podczerwone. Umożliwiają one widzenie w nocy. Światło widzialne jest zaledwie małym wycin­kiem szerokiego spektrum promieniowania elektromagnetycznego (m.in. gamma...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działała skacząca bomba w czasie bombardowania tam Eder, Moehne i Sorpe?

  Bombardowanie z dużej wysokości nie mogło za­gwarantować dużej celności. Bomby musiałyby być wtedy tak wielkie, by zapewnić pozytywny rezultat bombardowania nawet, gdyby nie udało się trafić bezpośrednio w zaporę. W przypadku tra­fienia bezpośredniego wystarczyłaby jednak bomba znacznie mniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /4 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bombardowanie tam - Jak działają fale uderzeniowe?

  Zapory Eder i Moehne były zbudowane z betonu, natomiast zapora Sorpe była konstrukcją ziemną, z betonowym rdzeniem. Nawet najcięższe, 500-funtowe (227 kg) bomby, jakimi wówczas dysponował RAF wyrządziłyby niewielką szkodę takim obiektom. Należało skonstruować bomby cięższe. Dokładniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bombardowanie tam w czasie II wojny światowej

  Wytrwałość konstruktora-wynalazcy oraz odwaga i umiejętności lotników umożliwiły zniszczenie niemieckich tam w czasie II wojny światowej. Czy jednak rezultaty usprawiedliwiały wysokie straty poniesione zarówno wśród żołnierzy, jak i ludności cywilnej? Zaraz po wybuchu II wojny światowej we...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest oprzyrządowanie sondy Voyager?

  Obie sondy Voyager są identycznymi statkami kos­micznymi o rozmiarach niewielkiego samochodu i masie 815 kg. Dołączony moduł napędowy z sil­nikiem rakietowym, wykorzystany do nadania son­dom odpowiedniej prędkości i kierunku, podwyż­szył masę zespołu do około 2 ton. Sondy zostały wyposażone w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rodak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt

Do góry