Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Ciężarówki

  Pojazdy użytkowe przeszły daleką drogę od początku XX wieku, gdy na drogach dominowały wozy konne. Nasz wiek był świadkiem ogromnego postępu w nauce i technologii, który doprowadził do rozwoju potężnych bolidów o opływowych kształtach i innych najbardziej wymyślnych środków...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samochód a bezpieczeństwo na drodze

  Przy niskim natężeniu ruchu kierowanie samo­chodem jest przyjemnością, lecz w warunkach ob­serwowanego dziś ekstremalnego przeciążenia nie­których szlaków komunikacyjnych jest to czynność niezmiernie stresująca wielu kierowców. A stres prowadzi do wypadków. Projektanci współcze­snych samochodów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samochody osobowe

  Współczesny samochód osobowy wywodzi się od powozu konnego. Swój sukces rynkowy w roli środka do przewożenia ludzi zawdzięcza prędkości i poczuciu niezależności, które jest udziałem właściciela. Nie można jednak zapominać, że owa popularność doprowadziła do korków ulicznych i, po części...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /5 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie tradycyjne jednostki miary i wagi są obecnie w użyciu?

  Miarą ilości żywności byty od dawna jednostki masy, a wody - objętości. Rozwój handlu międzynarodowego wymusił wprowadzenie znormalizowanych układów jednostek miar Jednak wciąż pozostało w utyciu wiele systemów tradycyjnych. Uporządkowany system jednostek miar i wag ma kluczowe znaczenie dla nauki...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co sprawdzamy przy zakupie żywności?

  Większość artykułów spożywczych - poza płyna­mi - sprzedaje się według masy, natomiast ciecze według objętości. Żywność paczkowana jest odpo­wiednio kontrolowana by sprawdzić, czy jej rze­czywista masa bądź objętość jest zgodna z warto­ściami deklarowanymi na opakowaniu. Odważniki...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy jednostki ciężaru?

  Kilogram bywa często uważany za jednostkę cię­żaru, podczas gdy w rzeczywistości jest jednost­ką masy. Masa określa ilość materii, z której skła­da się obiekt, natomiast ciężar jest siłą, z jaką Ziemia ten obiekt przyciąga. Masa obiektu jest identyczna zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy jednostki temperatury?

  Ze zrozumiałych względów wzorce temperatury nie mogą być przechowywane, tak jak wzorce masy bądź długości. Zamiast tego jednostki temperatu­ry definiuje się za pomocą skali termometrycznej opartej na różnicy pomiędzy dwiema temperatu­rami standardowymi. Celsjusz za temperatury stan­dardowe uznał...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy jednostki długości?

  Wiele tradycyjnych jednostek długości opartych było na wymiarach ludzkiego ciała. Na przykład stopa angielska odpowiadała długości stopy doro­słego człowieka, a jard - odległości od kręgosłupa do opuszków palców wyprostowanej ręki wysta­wionej w bok pod kątem prostym do ciała. Łokieć...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miary i wagi - międzynarodowy system jednostek

  W przeszłości jednostki miar zmieniano dość czę­sto, zarówno dla wygody jak i po to, by uzyskać większą dokładność. Dziś naukowcy oraz różne organizacje międzynarodowe powszechnie uży­wają jednostek SI. SI jest skrótem od francuskiego Systeme International d'Unites co oznacza Międzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy ubezpieczenia można nazwać hazardem?

  Wielu ludzi twierdzi, że jest przeciwko wszelkim formom hazardu, a jednak, na swój sposób, ten hazard uprawia. Nawet przejście przez ulicę wiąże się z ryzykiem, można bowiem ulec w jego trakcie wypadkowi i zginąć. Możemy jednak zre­dukować skutki wypadku wykupując polisę ubez­pieczeniową...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry