Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Maszyny elektryczne

  Obecnie elektryczność jest bardzo wygodnym nośnikiem energii. Dlatego tez tak szeroko stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki. Elektryczność istniała już od zarania materii. Podstawowe budulce naszego świata, ato­my, zawierają w sobie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnetyzm

  Grecki filozof Tales z Miletu był pierwszym, który obserwował i studiował silne przyciąga­nie się żelaza znajdującego się w rudzie do zwykłych przedmiotów żelaznych. Miało to miejsce w 600 r. p.n.e., czyli setki lat przed praktycznym zastosowaniem magnesu w kom­pasie. Prawdopodobnie Chińczycy ok...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa pola magnesu

  Wszystkie magnesy mają jedną, podstawową cechę wspólną. Ich magnetyzm wydaje się koncentrować w dwóch obszarach - północ­nym i południowym danego magnesu, dlatego też używa się tych nazw do określenia pola magnetycznego: pole N (ang. north) i pole S (ang. south). Ta nazwa bierze się z faktu, że...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycie Oersteda

  Oersted owinął baterię elektryczną długim przewodem, aby zademonstrować studentom wydzielanie się ciepła podczas przepływu prą­du o dużym natężeniu. Jednak podczas ekspe­rymentu nastąpiło niezwykłe zdarzenie. Gdy profesor podłączył przewód do baterii, leżący niedaleko kompas przestał...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór elektryczny (rezystancja)

  Opór elektryczny jest mierzony w jednostkach nazywanych omami [Ω]. Miedź ma dość niski opór elektryczny, jest dobrym przewodnikiem, dlatego też większość kabli elektrycznych jest wykonanych z tego materiału. Srebro jest jesz­cze lepszym przewodnikiem niż miedź, ale jest zbyt drogie. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Ohma

  W 1827 r. niemiecki naukowiec Georg Ohm sformułował prawo wiążące napięcie (V), prąd (I) i opór elektryczny (R). Prawo Ohma może być przedstawione w różnych formach: V = IR, I = V/R, R = V/I gdzie V jest mierzonym w woltach [V], I w amperach [A], R w omach (Ω). Jeśli, na przykład, podłączymy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa elektryczne i prąd

  Elektryczne ogniwa zmieniają energię che­miczną w elektryczną. Ogniwa są zwykle połączone w grupy, wytwarzając wspólnie większą energię na końcach połączeń. Takie kombinacje nazwano bateriami. Jednakże po­jedyncze ogniwa również nazwane są bateria­mi. Baterie wytwarzają prąd, który może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodniki prądu

  Substancje, przez które może przepływać prąd elektryczny nazywane są przewodnikami. Me­tal i grafit (odmiana węgla), są dobrymi prze­wodnikami prądu. Są również substancje, ta­kie jak bursztyn, wosk, olej, szkło, papier, tworzywa sztuczne, które w normalnych wa­runkach nie przewodzą prądu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektryczność przez pocieranie

  Różne materiały mogą zostać naładowane po­przez wzajemne pocieranie powierzchni, po­nieważ ta czynność powoduje przeskok elek­tronów z jednego materiału na drugi. Na przy­kład, gdy do rozczesywania włosów używamy grzebienia wykonanego z tworzywa sztuczne­go, elektrony z włosów przeskakują na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładunek elektryczny - przyciąganie i odpychanie

  Naładowane obiekty mają zdolność do wza­jemnego przyciągania lub odpychania. Jeśli mają przeciwstawny ładunek elektryczny to posiadają zdolność przyciągania, jeśli zaś ich ładunki są tego samego znaku - odpychają się. Obiekty, które można naelektryzować po­przez pocieranie (np. grzebień)...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt

Do góry