Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Silniki synchroniczne

  Wirnik silnika indukcyjnego wiruje wolniej niż wzbudzające pole magnetyczne. W silniku syn­chronicznym wirnik i pole obracają się z tą samą prędkością. W mniej skomplikowanych rozwiąza­niach takiego silnika wirnikiem jest jeden lub kilka magnesów stałych. Ich bieguny podążają za prze­ciwnymi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki prądu przemiennego

  Prąd przemienny zmienia w regularnych odstę­pach czasu kierunek swego przepływu. W sieciach energetycznych stosowane są dwie częstości zmian: 50 razy na sekundę (50 Hz), w krajach europejskich, większości azjatyckich i afrykań­skich, oraz 60 Hz w Ameryce i Japonii. W niektó­rych silnikach prądu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki prądu stałego

  Prądem stałym nazywamy taki prąd. który cały czas płynie w jednym kierunku. Jeżeli taki prąd i np. z baterii) przepuścimy przez uzwojenie cewki opisanego powyżej silnika, to cewka stanie się elektromagnesem z biegunami przy swoich koń­cach. Wiadomo, że przeciwne bieguny magne­tyczne przyciągają...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja

  Komutator powoduje zmianę biegunowości elek­tromagnesu w tym momencie, gdy jego bieguny znajdują się najbliżej przeciwnych biegunów magnesu stałego. Po zmianie obok siebie znajdu­ją się bieguny jednoimienne. I znowu zaczynają działać siły odpychania między biegunami jedno-imiennymi i przyciągania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój energii elektrycznej

  Znalazłszy sposób na zamianę elektryczności w energię mechaniczna, Faraday pracował nad tym, jak poprzez ruch mechaniczny wytworzyć elektryczność. I znowu jego odkrycia pchnęły in­nych do skonstruowania urządzeń używanych praktycznie. Do 1870 r. potrafiono konstruować generatory o znacznej (jak na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generatory - Oersted, Ampere, Fara­daya

  Badania prowadzone w początku dziewiętnastego wieku przyczyniły się do rozwoju nowoczesnych generatorów o dużych mocach. W 1819 roku Duńczyk Hans Oersted zauważył, że jeżeli przez, drut przepuści my prąd elektryczny to spowoduje to odchylenie igły znajdującego się obok kompa­su. Odkył tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generator Van de Graaffa

  Maszyną indukcyjną o dużym znaczeniu praktycznym jest generator zbudowany w 1931 roku przez Van de Graaffa. Ruchomy pas wykonany z materiału izolującego przenosi ładunki do meta­lowej sfery, napięcie na której osiąga w końcu wartość paru milionów woltów. Generatorów takich używa się do testowania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze generatory

  Nasze słowa elektron i elektryczność wy wodzą sic od greckiego słowa elektron oznaczającego bursztyn. Choć opisane powyżej zjawisko znano od dawien dawna, to pierwszą maszynę produkującą elektryczność zbudowano dopiero w XVII wieku. Niemiec. Otto von Gucricke zbudował proste urządzenie, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektromagnetyzm

  Pole magnetyczne wytworzone wokół prze­wodnika, przez który płynie prąd elektryczny jest stosunkowo słabe. Naukowcy odkryli spo­sób na zwiększenie tego pola. Należy zwinąć przewodnik w kształt cylindryczny, a w środek włożyć żelazny rdzeń i wówczas pole znacznie się zwiększa. W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki i generatory elektryczne

  Gdy umieścimy przewód, przez który płynie prąd elektryczny (wytwarzający pole magne­tyczne) blisko magnesu to zaobserwujemy podczas włączenia zasilania, że magnes zmie­nia swoje położenie. W 1821 r. Michael Faraday, wykorzystując ten efekt, skonstruował proste urządzenie, w którym przewodnik...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt

Do góry