Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje ogniw galwanicznych

  Ogniwa galwaniczne to źródła energii jednorazo­wego użytku. Gdy w ogniwie takim nie zachodzą już procesy chemiczne, dzięki którym może pow­stawać prąd elektryczny, konieczne jest zastąpie­nie go innym. Ogniwa wtórne, czyli akumulatory, są wielokrotnie ładowalne. Przepuszcza się w tym celu przez...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baterie i akumulatory

  Przenośne urządzenia elektryczne wymagają stosowania baterii i og­niw różnych typów. Akumulatory mają dostateczne pojemności, aby uruchamiać silniki spalinowe samochodów i napędzać niektóre urządzenia elektryczne. Bateria składa się z kilku połączonych ogniw elektrycznych. Połączenie takie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie trójfazowe

  Generatory w elektrowniach mają trzy niezależne zestawy cewek, w których indukuje się przemien­ne napięcie. Podczas obrotu wirnika generatora napięcie osiąga szczyt po kolei w każdym z zesta­wów cewek - mamy do czynienia z trzema faza­mi. Prąd trójfazowy przesyłany jest czterema (ostat­nio także...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są transformatory obniżające napięcie?

  Urządzenia takie służą do tego, by w domach insta­lacja elektryczna działała pod stosunkowo nie­wielkimi napięciami, gdyż wtedy jest bezpiecz­niejsza w użytkowaniu. W Europie standardowe napięcie w instalacji domowej wynosi 220 V. W niektórych innych krajach (np. w USA) standar­dowe napięcie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są transformatory podwyższające napięcie?

  Transformatory podwyższające napięcie mają wię­cej zwojów w uzwojeniu wtórnym niż w pierwot­nym, a więc napięcie wyjściowe jest wyższe od wejściowego. Transformatory tego typu są uży­wane przykładowo do podwyższania napięcia na wyjściu generatorów w elektrowni.

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty energii elektrycznej

  Kable przesyłowe wykonane są z materiału o jak najmniejszym oporze elektrycznym. Jest to istotne, gdyż strata mocy na kablu o oporze R wynosi l2R, gdzie I jest natężeniem prądu. Straty można zredukować jeszcze w inny spo­sób, a mianowicie utrzymując możliwie najniższe natężenie przepływającego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformatory

  Dziś energię elektryczną produkuje się i przesyła pod postacią prądu przemiennego, gdyż w tym wypadku można łatwo zmieniać napięcie w róż­nych częściach sieci przesyłowej oraz w zasilanych urządzeniach. Służą do tego transformatory, urzą­dzenia proste, niezawodne i efektywne. W najprostszej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie w energię elektryczną

  Energia elektryczna wytwarzana jest z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz bądź uran lub poprzez konwersję energii słońca, wiatru albo wody. Elektryczność z kolei bar­dzo łatwo zamienić na inne formy energii, jak ciepło czy światło. Prąd przesyłany z pierwszych elektrowni w końcu XIX...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alternatory

  Jeżeli będziemy obracać wirnikiem zwykłego, lecz pozbawionego komutatora silnika prądu stałego, to będzie on pracował jako generator. W uzwoje­niu cewki elektromagnesu będzie się wytwarzało zmienne napięcie, osiągające wartość maksymalną. gdy biegun elektromagnesu będzie mijał bie­gun magnesu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądnice

  Jeżeli zastosujemy komutator, to będzie on ustawicznie zamieniał połączenia końców cewki z. obwodem zewnętrznym. Będzie to kompenso­wało oscylacje napięcia w cewce w ten sposób, że napięcie na szczotkach komutatora zawsze będzie miało ten sam kierunek. W rezultacie zamiast prądu przemiennego w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt

Do góry