Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Kontrolowana synteza jądrowa

  Obecnie wszystkie pracujące reaktory wykorzy­stują do produkcji energii zjawisko rozszczepienia jąder ciężkich atomów. Lecz istnieje inny sposób otrzymywania jeszcze większej energii, wykorzy­stywany dotąd wyłącznie w celach militarnych. Jest nim synteza jądrowa. Polega ona na łączeniu się dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paliwo jądrowe

  Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek Stanu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodziwa jądrowe

  Reaktory trzeba chłodzić, by odbierać produko­waną w nich energię. Chłodziwo w wymiennikach ciepła grzeje wodę w drugim obiegu, nie stykają­cym się bezpośrednio z reaktorem, wytwarzając parę napędzającą turbiny. Chłodziwem może być woda, zarówno zwykła, jak i ciężka. Niekiedy bu­duje się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reaktory jądrowe prędkie i powielające

  Podczas pracy reaktora część neutronów powodu­je przekształcenie nierozszczepialnego izotopu U238 w rozszczepialny izotop plutonu Pu239- Ten może być wykorzystywany jako paliwo jądrowe oraz jako materiał do produkcji broni jądrowej. Zwykłe reaktory produkują niewiele plutonu, więc skonstruowano...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reaktory termiczne - nowoczesne reaktory jądrowe

  Większość nowoczesnych reaktorów to reaktory termiczne, czyli wykorzystujące neutrony termicz­ne do rozszczepiania jąder atomów paliwa jądro­wego. W reaktorach tych trzeba stosować mode­ratory. Obecnie stosuje się trzy ich rodzaje: grafit, wodę oraz wodę ciężką (woda, w której cząstce atomy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja rozszczepienia jądra uranu - Reakcja łańcuchowa

  Reakcja rozszczepienia jądra uranu zachodzi pod wpływem powolnego neutronu. Neutron krążący z prędkością odpowiadającą prędkości ruchów cieplnych (ok. 2 km/s), zwany neutronem termicz­nym, łączy się z jądrem substancji rozszczepial­nej, czyniąc je niestabilnym. Jądro deformuje się, przewęża...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paliwo jądrowe - materiały rozszczepialne

  Jedynie kilka izotopów pierwiastków można wyko­rzystać jako paliwo jądrowe. Jądro musi być duże i ciężkie oraz rozpadać się pod wpływem powol­nego neutronu, emitując przy tym inne neutrony. Materiały spełniające te kryteria to materiały rozszczepialne. Zdecydowanie najczęściej używanym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia ogniwa galwanicznego

  Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem ogni­wa galwanicznego jest ogniwo suche, konstrukcja oparta na wynalazku George'a Leclanche z lat 60. XIX wieku. Jego nowoczesna odmiana zbudowa­na jest z cynkowej obudowy, będącej jednocześnie katodą, oraz znajdującego się wewnątrz pręta węg­lowego, pełniącego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia jądrowa

  Podczas drugiej wojny światowej naukowcy w USA i III Rzeszy pro­wadzili swoisty wyścig, komu pier­wszemu uda się skonstruować broń jądrową. Później rozwinięto również cywilne zastosowania technologii jądrowej, np. w energetyce. Zespół naukowców pod kierownictwem wło­skiego fizyka Enrico...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa ogniwo elektryczne?

  Dziś do produkcji ogniw używa się przeróżnych substancji, zarówno jako materia! na płytki, czyli elektrody Jak i na roztwór, zwany też elektrolitem. Ogniwa te działają, zamieniając energię wiązań chemicznych na energię prądu elektrycznego. Elektrolit to substancja o takiej własności, że część...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry