Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Energia pływów morskich

  W swym dolnym biegu rzeki są zbyt leniwe, aby budować na nich elektrownie wodne. Alternatywne źródło energii mogą tam stanowić pływy morskie. Siła pływów, podobnie jak w zwykłej elektrowni wodnej, obraca turbiną, połączoną z generatorem. Jednak w niewielu tylko miejscach budowa takiej elektrowni...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia fal morskich

  Innym źródłem energii może być falowanie morza. Wielkie fale oceaniczne niosą ze sobą naprawdę znaczne jej ilości, lecz problemem jest jej efek­tywne pozyskanie. Testuje się obecnie różne roz­wiązania, zwykle znajdujące się w fazie ekspery­mentu. W jednym z eksperymentalnych urządzeń pływak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrownie wiatrowe

  Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekolo­gicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, wirnik takiej turbiny powinien mieć średnicę około 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą nawet gigawata...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koła i turbiny wodne

  Koło wodne, historia którego sięga wstecz do I w. n.e., służyło wpierw do napędzania żaren w mły­nach. Dopiero około 1000 lat później ludzie zaczę­li zaprzęgać wodę do innych zadań, a to przyczy­niło się do rozwoju przemysłu właśnie w dolinach rzek, nadających się do energetycznego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pompy napędzane wiatrem

  W niektórych krajach młyny wiatrowe są jeszcze powszechnie używane do mielenia zboża na mąkę. Karierę w niektórych regionach robią, napędzane wiatrem, pompy łopatkowe, pompujące wodę ze studni, często bardzo głębokich. Tak dzieje się w Australii i RPA. Wydobytą wodę przechowuje się w zbudowanej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia wiatru

  Już od VI wieku naszej ery Persowie mełli ziar­no, używając młynów wiatrowych, czyli wia­traków. W przeciwieństwie do konstrukcji, które rozpowszechniły się w Europie, perskie wia­traki miały skrzydła poruszające się w płaszczyź­nie poziomej na pionowym wale. Dolny koniec wału przytwierdzony...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie słoneczne

  Około 30% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę, 20% jest przez nią pochłania­ne, a tylko 50% energii dociera do powierzch­ni ziemi. Wiele pożarów w gorących regionach Ziemi jest wywołanych przez ogniskowanie promie­ni słonecznych w porannej rosie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baterie słoneczne

  Baterie słoneczne są to urządzenia elektronicz­ne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaniczne do zamiany światła na prąd elektrycz­ny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd, ale duża liczba ogniw, wzajemnie połączonych jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mo­cy. Ogniwa są zbudowane z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa słoneczne i ich wykorzystanie

  W odległych regionach baterie słoneczne są używane na co dzień w domu. Energia sło­neczna służy do ładowania akumulatorów, co umożliwia korzystanie z energii elektrycznej również w nocy. Ogniwa słoneczne są niezawodne. Raz za­montowane nie wymagają konserwacji przez wiele lat. W Wielkiej Brytanii...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia słoneczna

  Słońce, jedna z miliarda gwiazd, jest źródłem energii wszystkich znanych istot żyjących na Ziemi. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu 40 minut pokryłaby zapotrzebowanie całoroczne człowieka. Paliwa naturalne, takie jak węgiel i ropa naftowa, eksploatowane nadal w takim samym tempie jak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt

Do góry