Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega formowanie wtryskowe?

  W formach kształtować można nie tylko części metalowe. Także elementy z tworzyw sztucznych poddaje się tego rodzaju obróbce. W procesie for­mowania tłocznego kawałek tworzywa sztuczne­go (sproszkowanego bądź nie) jest wtłaczany do formy. Wysokie ciśnienie i rozgrzanie substancji do wysokiej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest odlewanie kokilowe?

  Wiele detali ze stopów aluminium, cynku oraz magnezu otrzymuje się w procesie odlewania kokilowego, gdzie używa się trwałych form odlewni­czych. Roztopiony metal może być do kokil nale­wany, i wtedy mamy do czynienia z odlewaniem grawitacyjnym, bądź też wtryskiwany pod ciśnie­niem - odlewanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest metalurgia proszkowa?

  Temperatura topnienia metalu określa, czy łatwo wykonać z niego odlew. Przykładowo niskie tem­peratury topnienia cyny (232°C) oraz ołowiu (327°C) czynią te metale możliwymi do stopienia nad palnikiem zwykłej domowej kuchenki gazo­wej. Temperatura topnienia brązu (około 950°C) jest wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest formowanie skorupowe?

  Prostszą i szybszą odmianą odlewania w formie piaskowej jest formowanie skorupowe. Niekiedy nazywane jest procesem Croninga, na cześć wyna­lazcy. Metalowe wzorce montowane są na płycie, a następnie wkładane do maszyny, która wpierw rozgrzewa je do temperatury około 200°C. Następ­nie na płytę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest odlewanie na tracony wosk

  Wyjątkową precyzję odlewanych elementów moż­na uzyskać, stosując technikę odlewu na tracony wosk. Technika traconego wosku została po raz pierwszy wykorzystana przez starożytnych Egip­cjan, a dziś jest powszechnie stosowana w jubilerstwie i w produkcji metalowych rzeźb. Techniką tą wykonywana jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie to formy odlewnicze całkowicie zamknięte?

  Znacznie częściej odlew musi zostać wykonany w formie, której puste wnętrze jest całkowicie oto­czone ściankami. Aby taką formę wykonać, ubija się piasek wokół całego wzorca, a uzyskaną formę rozcina się tak, by można było wzorzec wyciągnąć. Uzyskuje się w ten sposób formę odlewniczą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są odlewy skomplikowane?

  Im bardziej skomplikowany kształt ma mieć odlew, tym trudniej wykonać właściwą formę. Najpowszechniej spotykanym problemem, który musi zostać rozwiązany jest obecność tzw. podcięć. Są to wgłębienia bądź występy ukształtowane tak, że formy nie dałoby się oddzielić od odlewu po jego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są formy piaskowe?

  Najbardziej wszechstronną ze wszystkich technik odlewniczych jest odlewanie przy zastosowaniu form piaskowych. Metoda ta jest wykorzystywa­na dla wykonywania odlewów z różnych materia­łów, o różnych rozmiarach i kształtach, ważących od kilku gramów po setki ton. Formy odlewnicze wykonywane są zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje form odlewniczych?

  Z technicznego punktu widzenia każdy przedmiot odlany w formie jest nazywany odlewem. Jednak zwykle nazywa się tak tylko te przedmioty, które nie wymagają wcale bądź prawie wcale dalszej obróbki mechanicznej. Odlewy takie wykonuje się w formach metalowych, które często zastępowane są formami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest odlewnictwo?

  Odlewanie w swej najprostszej od­mianie polega w zasadzie na kształ­towaniu elementów metalowych, które będą łatwe w dalszej obróbce. Bardziej zaawansowane technologie odlewnicze umożliwiają produkcję precyzyjnych części metalowych. Odlewanie może być procesem prostym, bądź skomplikowanym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt

Do góry