Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Konstrukcja dźwigarowa mostu belkowego

  Często stosowaną odmianą mostu belkowego jest konstrukcja dźwigarowa. Tu przęsło nie jest litą masywną belką, a stalową, usztywnioną rurą, o przekroju prostopadłościennym lub trapezowym. W ten sposób przęsło można znacznie podwyż­szyć, nie przydając mu zbytnio masy. Oznacza to, że można...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty wykończeniowe na drogach

  Wykonanie robót ziemnych i położenie na­wierzchni to nie wszystko. Zanim otworzy się nową autostradę należy jeszcze wymalować znaki na jezdni, zainstalować znaki drogowe, sygnaliza­cję świetlną i oświetlenie oraz telefony alarmowe. Na pasie rozdzielającym jezdnie i w innych kry­tycznych miejscach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty

  Budowniczowie mostów zawsze stawiali sobie takie same pytania. Jaki rodzaj konstrukcji wybrać? Czy most będzie wystarczająco sil­ny, by wytrzymać działające nań naprężenia? Czy wytrzyma obcią­żenie, które przyjdzie mu dźwigać? Mosty dzielimy w zależności od przezna­czenia oraz konstrukcji. Mamy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie dróg

  Gdy już poweźmie się decyzję, jakie rejony ma połączyć przyszła autostrada, należy szczegółowo wytyczyć jej przebieg. Tam gdzie to możliwe au­tostrada powinna omijać centra miast, tereny cen­ne przyrodniczo lub krajobrazowo, dobre ziemie uprawne czy istniejące zakłady przemysłowe. Z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty ziemne przy budowie dróg

  Najpierw usuwa się z trasy przebiegu przyszłej autostrady budynki i inne przeszkody. Potem na­stępuje jedno z najcięższych zadań - należy wyko­pać i przemieścić ogromne ilości ziemi i skał. Aby autostrada biegła jak najbardziej płasko, większość wykopanej ziemi przenoszona jest na teren...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi

  Wiele istotnych zasad współczesnego budownictwa drogowego zostało wprowadzonych jeszcze przez Rzymian, będących naprawdę uzdolnionymi budowni­czymi. Rzymskie drogi miały solidną podbudowę, wydajny drenaż i równą nawierzchnię. Sieć rzymskich dróg była starannie rozplano­wana, z dogodnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie pożarowe w wieżowcach

  Wielkim potencjalnym zagrożeniem w wysokich wieżowcach jest niemożność szybkiej ewakuacji wszystkich ludzi w przypadku pożaru. Dlatego dra­pacz chmur musi być wyposażony w wydajną insta­lację przeciwpożarową, gotową do działania na­tychmiast po wykryciu niebezpieczeństwa. Na szczycie budynku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy kontrolne w wieżowcach

  Współcześnie system przeciwpożarowy jest kon­trolowany przez komputery. Komputery zwykle kontrolują również oświetlenie budynku, ogrze­wanie oraz system ochrony. Budynki tak wyposa­żone nazywane są czasem „inteligentnymi", gdyż same przeprowadzają szczegółową kontrolę swego środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieżowce wewnątrz

  Niektóre wieżowce to ponure gmaszyska, we­wnątrz których ludzie czują się odizolowani od reszty świata. Lecz dobrze zaprojektowany dra­pacz chmur zapewnia przebywającym w nim oso­bom całkiem wysoki komfort. Większość posiada wyspecjalizowaną służbę ochrony, która zapobie­ga przestępczości...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wiatrowe w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku

  Innym środkiem ostrożności stosowanym w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku jest instalowa­nie w wejściu drzwi obrotowych. Zwykłe drzwi przez nieuwagę można pozostawić otwarte, co umożliwia penetrację wnętrza przez wiatr, nato­miast drzwi obrotowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt

Do góry