Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Wodne zapory ziemne

  Zapory wykonane w całości z jednego materiału nazywamy jednorodnymi. Wiele tego typu budow­li ziemnych jest używanych do dziś. Wyposaża się je w urządzenia przelewowe, mogące odprowadzić w sposób kontrolowany duże ilości wód powodzio­wych. Każdy przelew wody przez koronę zapory mógłby bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapory wodne w okresie rewolucji przemysłowej

  Zapoczątkowana około roku 1760 rewolucja przemysłowa zrodziła między innymi zapotrzebowanie na tani, szybki i sprawny transport coraz większej ilości surowców i wytworzonych dóbr. W efekcie w przodujących podówczas krajach - Francji i Anglii - powstało wiele zapór. Niektóre z nich służyły do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tamy i zapory wodne

  Zapory wodne umożliwiają kontro­lę biegu rzek, gromadzenie wody do nawadniania i wytwarzanie energii elektrycznej, pomagają zapobiegać powodziom. Zmieniają jednak zna­cznie środowisko naturalne, niszczą przyrodę w zalanej wodą dolinie i zmieniają stosunki wodne. Najstarsze zapory były prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najstarsze mosty w Polsce

  Najstarszym stałym mostem na ziemiach polskich jest prawdopodobnie most kamienny wybudowa­ny około 1390 roku w Kłodzku nad rzeką Młynów­ką. Dziś nazywany jest niekiedy małym mostem Karola, gdyż przypomina swój praski pierwowzór. Wrocławski most Grunwaldzki, wybudowany w 1910 roku, był pierwszym na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katastrofy mostu

  Jedną z największych katastrof mostu spowodo­wał wiatr. Most wiszący Tacoma Narrows, wznie­siony w 1940 r. ponad rzeką Paget Sound w USA, zawalił się zaledwie 6 miesięcy po otwarciu. Pod­muchy wiatru spowodowały, że konstrukcja wpa­dła w rezonans i pomost zaczął falować. W ciągu godziny falowanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty zwodzone

  Niekiedy istnieje konieczność zbudowania mostu w takim miejscu, w którym kolidowałby on z ruchem statków. Jeśli nie opłaca się zbudować tune­lu dla samochodów pod kanałem, należy wznieść most ruchomy, czyli zwodzony, umożliwiający w razie potrzeby przepłynięcie statkom. Istnieje kilka typów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty wiszące

  Współcześnie najdłuższymi mostami są mosty wiszące. Most wisi na ogromnych linach, zakotwi­czonych w brzegu i wyniesionych wysoko na spe­cjalnie wybudowanych wieżach. Na pomniejszych stalowych linach zwisających z lin głównymi utrzy­mywany jest pomost. Pierwszy most wiszący wzniósł pomiędzy 1819 a...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Most wspornikowy

  Metodą przedłużenia przęsła jest zastosowa­nie konstrukcji wspornikowej. Most wspornikowy składa się z dwóch oddzielnych części - wsporni­ków zamocowanych do brzegów rzeki. Środek ciężkości każdego z nich znajduje się blisko punk­tu mocowania. Wsporniki są połączone ze sobą na końcach. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty łukowe (rozporowe)

  Zastosowanie łuku do powiększenia rozpiętości przęsła jest znane od starożytności. Łuk zamienia działającą na przęsło pośrodku siłę ciężkości skie­rowaną do dołu na siły skierowane na zewnątrz, przyłożone na końcach przęsła. Opiera się ono na przyczółkach, które utrzymują most na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty belkowe

  Pierwszym mostem był prawdopodobnie pień drzewa, który zwalił się w poprzek rzeczki bądź strumienia. Wiele współczesnych mostów ma po­dobną formę płaskiej struktury spinającej brzegi rzeki jednym przęsłem. Jest to most belkowy. Każ­dy z końców belki-przęsła opiera się na przyczół­kach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt

Do góry