Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Produkty w procesie wytopu żelaza

  Gazy wylatujące z wielkiego pieca zawierają około 25% bardzo toksycznego tlenku węgla. Jednak tlenek węgla czyni je przydatnymi do wy­korzystania jako ubogie paliwo gazowe. Gazy wylotowe są chwytane u góry pieca, mieszane z bardziej energetycznym gazem i spalane w tej formie w instalacji podgrzewającej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje żelaza

  Żelazo z wielkiego pieca zawiera wiele różnora­kich zanieczyszczeń, takich jak węgiel, siarka, fosfor, bądź krzemiany. Skład zanieczyszczeń zależy zarówno od rodzaju użytej rudy, jak i od zawartości wapienia we wsadzie pieca. Niekiedy do wsadu dodaje się niewielką tylko ilość kamienia wapiennego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje chemiczne w wielkich piecach

  Gdy wsad spada w dół wielkiego pieca, styka się z wdmuchiwanym doń od spodu powietrzem roz­grzanym do temperatury 1000°C. W tym czasie zachodzi szereg reakcji chemicznych. Węgiel za­warty w koksie spala się w tlenie z gorącego po­wietrza, tworząc tlenek węgla. Kamień wapienny, czyli węglan wapnia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo

  Żelazo jest obok aluminium najczęściej wy­stępującym metalem w skorupie ziem­skiej. Znaczne złoża rud żelaza, zalegające blisko powierzchni Ziemi, czynią je stosunkowo niedrogim w produkcji. Główne rudy żelaza to hematyt, magnetyt, limonit, syderyt, takonit i pi­ryt. Oprócz syderytu i pirytu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorniki retencyjne

  Za zaporą, wskutek zalania doliny rzecznej, powstaje sztuczne jezioro. Ale zalewanie dolin rzecznych przy budowie zbiorników retencyjnych także rodzi poważne problemy. Często tysiące ludzi zamieszkujących tereny przeznaczone do zalania musi opuścić swe domy. Zniszczeniu ulega środo­wisko naturalne...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapory wodne a środowisko

  Pomimo że budowanie zapór ma bardzo długą historię, jak dotąd nie rozwiązano pomyślnie kilku związanych z nim problemów. Szczególnie w ostat­nich dziesięcioleciach zrozumiano, jak silny wpływ na środowisko mają zapory i sztuczne zbiorniki wodne. Z drugiej strony wielki jest wpływ całości...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory drewniane i stalowe

  Zapora drewniana nie wytrzymuje więcej niż około 50 lat, dlatego właśnie niewiele jest pozostałości po takich konstrukcjach, które z pewnością po­wszechnie wznoszono już od dawna. Zapora taka zwykle wytrzymuje napór wody przez zaledwie kilka lat. Jednak konstrukcje drewniane były i są wybitnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory łukowe

  Zapora łukowa widziana z góry ma kształt łuku wybrzuszonego w kierunku przeciwnym do nurtu przegrodzonej rzeki. Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej. Wielką...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory wielołukowe

  Wytrzymałość zapory łukowej maleje wraz ze wzrostem promienia łuku. Z tego powodu trudno jest przegrodzić zaporą jednołukową szeroką dolinę rzeczną. Problem ten został rozwiązany w XVIII wiecznej Hiszpanii. Don Pedro zbudował szereg niewielkich zapór składających się z łuków o małym promieniu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory kamienne

  Kamienne zapory narzutowe zostały po raz pierwszy zastosowane na dużą skalę w Kalifornii w czasie gorączki złota w 1849 roku. Zapory te był; konstruowane z ręcznie układanego skalnego kruszywa, stanowiącego rdzeń, i położonej od strony podwodnej nieprzepuszczalnej warstwy ubitej darni. Wykonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt

Do góry