Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Wynagrodzenie za prace

  Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlopy, wydajność pracy

  1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

  Wymiary urlopu:

  20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

  26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

  Tytuły ukończenia:

  -Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

  -Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

  -Śerdnia szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o prace

   

  Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki - cywilna, jawna...

  SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s.c.) są formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób na podstawie zawartej umowy dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik musi wnieś wkład w postaci gotówki lub aporty, czyli wkładów rzeczowych, który tworzy kapitał spółki, a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /7 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

  Ekonomia nauka o racjonalnym gospodarowaniu.

  Ekonomia zajmuje się tym w jaki sposób ludzie dobierają ograniczone zasoby aby wytwarzać z nich dobra i usługi i jak rozdzielają je pomiędzy ludźmi.

  Potrzeba – stan uświadomienia sobie braku czegoś połączone z chęcią zaspokojenia go.

  Ograniczalność...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

  Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

  Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery wartościowe

  Papiery wartościowe: dokumenty wydawane przez określone prawem podmioty,stwierdzające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi.Są one klasyfikowane wg.różnych kryterów.

   Najważniejszym kryterium podziału są prawa, z tego względu papiery wartościowe dzieli się na: papiery reprezentujące...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /5 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek trwały i obrotowy

   

  MAJĄTEK TRWAŁY(aktyywa trwałe):do tego są zaliczane w przedsiębiorstwie składniki funkcjonujące w tej samej postaci przez długi czas,obsługujące wiele cykli gospodarczych, zużywające się stopniowo.Do tej grupy należą te skł. majątku, których przewidywany okres użytkowania wynosi ponad...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowanie

  Leasing - pochodzi od angielskiego słowa to lease, co oznacza wynająć, wydzierżawić. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta wysokobiałkowa

  Dieta wysokobiałkowa

  Nasz organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania ciągłego dostarczania wszystkich niezbędnych składników pokarmowych - zwłaszcza energetycznych i budulcowych. Substancjami budulcowymi dla naszego organizmu są białka oraz sole mineralne wapnia i fosforu, a energetycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /7 476

  praca w formacie txt

Do góry